Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kazı Planı Uygulamaları

Tanım

Icon
EXCANET modülü ile farklı tipteki kazı planı projelerinin çözüm aşamalarını içerir. Bina, site, otopark, okul, site projeleri gibi farklı kazı taban alanları için tasarımlar yapılması, bu tasarım yüzeyler üzerinden çeşitli detaylarda kesitler alınması tasarımı yapılan projeler üzerinde farklı yöntemler ile hacim hesapları yapılması konularını içerir.

Hedef Grup

Icon

Bu uygulama, inşaat, harita, orman, maden mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

Icon
 • Projelere altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,
 • Kazı/Dolguya esas olacak yüzeyler kotlarıyla beraber üretilebilecek,
 • Kazı ve dolgu şevleri tüm detaylarıyla tasarlayabilecek,
 • Birden fazla kazı yüzeyine ait şevin iç içe geçmesi durumunda istenen formda yüzey tasarımı gerçekleştirebilecek,
 • Oluşturulan yüzeyler üç boyutlu ortamda görüntüleyebilecek,
 • Birden fazla yüzey üzerinden tek bir seferde enkesit alabilecek,
 • İstenen sınırlar içinde birden fazla yüzey üzerinden hacim hesapları gerçekleştirebilecek,
 • Oluşturulan yüzeyler, hacimler ve enkesitler üç boyutlu ortamda gözlenebilecek,
 • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
 • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
 • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.