Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Event dinleyen Netigma Component nasıl hazırlanır

Icon

Özet

Netigma, belli noktalarda event'ler yayınlayarak, geliştiricilere müdahale imkanı sağlar. Bu dokümanda, event'lerin nasıl dinlenebileceği anlatılacaktır.


Belge İçeriği

Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler

Icon

Gerçekleştirim sırasında , "TypeManager(Factory) kullanan sınıflarda dikkat edilmesi gereken kurallar" dokümanı dikkate alınmalıdır.


IEventServiceProvider 

IEventServiceProvider arayüzünden türeyen interfaceler gerçeklenerek IMeta, GUI ve INetigmaDomain bağımlı olaylar dinlenebilir.

IEventServiceProvider

IDefaultGUIEventServiceProvider  

IMeta, INetigmaDomain, GUI bağımlı olaylar için IDefaultGUIEventServiceProvider  interface'i gerçeklenmelidir.

IDefaultGUIEventServiceProvider

OnGUIStep Metodu

Metoda parametre olarak o anda bulunduğu adım, NetigmaDomain objesi ve işlem iptali için obje gönderir.

Metodun Çağrılması

Netigma sayfada her adımda OnGUIStep metodunu çalıştırır.

Gerçeklenmesi ve Çalıştırılması

IDefaultGUIEventServiceProvider gerçeklemesinin yer aldığı sınıf kütüphanesi derlenir ve dll dosyası Netigma web uygulamasının bin klasörünün içine kopyalanır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken işlemler

Icon

IGlobalEventServiceProvider gerçekleştirimi sırasında , "TypeManager(Factory) kullanan sınıflarda dikkat edilmesi gereken kurallar" dokümanı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

 

 

Icon

Proje referanslarında temel olarak

 • AuthorizationManager
 • ParameterManager
 • Logmanager
 • Netcad.Netigma

 

 • Netcad.SimpleThreading

 

kütüphaneleri yer almalıdır.

 

(tick) Bu aşamadan sonra Netigma sayfanın her veritabanı bağlantısı oluştururken ilgili gerçeklemenin metodunu çalıştıracaktır.

 

IGlobalEventServiceProvider 

 

Icon
IGlobalEventServiceProvider

IGlobalEventServiceProvider Olay Listesi

IGlobalEventServiceProvider, arayüzünü gerçekleyerek Netigma üzerinde yayınlanan global olaylar dinlenebilir. Arayüzü gerçekleyen sınıf, GenericGlobalServiceArgs.EventType değerini kullanarak ilgilendiği event(işlem)' i yakalayabilir.

Halihazırda Netigma' da yayınlanan işlemlerin EventType bilgileri şunlardır:

EventTypeAçıklama
"SYS.REPORT.PERMISSION.REGISTER"Rapor yetkisi kaydedilirken ateşlenir.
"SYS.CONNECTION.CHANGECONNECTIONSTRING"Veritabanı bağlantı bilgisi değiştiğinde ateşlenir
"SYS.QUERY.POSTQUERY"Herhangi bir sorgu çalıştıktan ateşlenir.
"SYS.FILE.ADDING"Netigma' ya bir dosya upload edilirken dosyanın kaydedilmesinden önce ateşlenir.
"SYS.FILE.ADDED"Netigma' ya bir dosya upload edilirken dosyanın kaydedilmesinden sonra ateşlenir.

Dosya Yükleme Event Takibi için IGlobalEventServiceProvider kullanımı

Sample File Upload Tracker

Sorgu Event Takibi için IGlobalEventServiceProvider kullanımı

Sample File Upload Tracker

Özel Bir Event Takibi için IGlobalEventServiceProvider kullanımı

Sample File Upload Tracker
IconIConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider 

Veritabanı bağlantı işlemleri için IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider interface'i gerçeklenmelidir.

IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider
CheckConnectionString Metodu   ( IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider )

Metoda parametre olarak o andaki veritabanı bağlantısı ve web'de HttpContext gönderir. Metodun çıktısı olarak veritabanı bağlantısı alır.

Birden fazla IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider gerçeklemesi varsa sırayla gerçeklemelere girer ve her seferinde eğer boş değilse gerçeklemeden dönen değeri kullanmaya başlar.

Metodun Çağrılması  ( IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider ) 

Netigma sayfada veritabanı bağlantısı oluştururken CheckConnectionString metodunu çalıştırır.

Gerçeklenmesi ve Çalıştırılması ( IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider ) 

IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider gerçeklemesinin yer aldığı sınıf kütüphanesi derlenir ve dll dosyası Netigma web uygulamasının bin klasörünün içine kopyalanır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken işlemler

Icon

IConnectionStringControlGlobalEventServiceProvider  gerçekleştirimi sırasında , "TypeManager(Factory) kullanan sınıflarda dikkat edilmesi gereken kurallar" dokümanı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

 

 

Icon

Proje referanslarında temel olarak

 • AuthorizationManager
 • ParameterManager
 • Logmanager
 • Netcad.Core
 • Netcad.ComponentModel
 • Netcad.Data
 • Netcad.Data.Filtering
 • Netcad.Interop
 • Netcad.Netigma
 • Netcad.Runtime
 • Netcad.SimpleThreading
 • Netcad.Xml


kütüphaneleri yer almalıdır.

(tick) Bu aşamadan sonra Netigma her veritabanı bağlantısı oluştururken ilgili gerçeklemenin metodunu çalıştıracaktır.

 

 Ayrıca Bakınız

 TypeManager(Factory) kullanan sınıflarda dikkat edilmesi gereken kurallar#.UuYtfhBaiUk