Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Planlama Alanında Havza ve Akarsu Taşkın Sınırlarının Tespiti

Icon

Yerleşim alanlarının genişlemesi, taşkın bölgelerinde ekonomik yatırımlar ve arazi kullanımı nedeniyle su tutulmasındaki azalma ve iklim değişikliği gibi etkenler taşkınların oluşma riskinin ve olumsuz etkilerinin artmasına neden olmuştur.

Taşkınların insan hayatı, çevre ve kültürel miras, ekonomik faaliyetler ve altyapı sistemleri için olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür. Bu risklere neden olacak kriteleri belirlemek ve önlem almak için planlama öncesi havza ve taşkın alanlarında analiz çalışmaları yapılmalıdır.

Planlama alanına ait yükseklik verileri ile havza alanları ve taşkın sınırları belirlenebilir.

Havza ve Taşkın Alanı Sınırlarının Tespiti İçin Verilerin Elde Edilmesi

Icon
 • Plan alanının yükseklik verisi; eşyükselti eğrileri veya kot değeri bulunan nokta objeleri CAD yapısında olabilir. Bu veriler arazi modelinin oluşturulması (?) ile havza analizi için girdi olarak kullanılabilir.
 • Arazi modeli ile tematik yükseklik haritası (?) oluşturulabilir.

Havza Alanlarının Tespiti

Icon
 • İçme ve kullanma suyu kaynaklarının, su toplama havzalarının, yer üstü ve yeraltı sularının korunmasına yönelik arazi kullanım kararları geliştirmek ve korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile havza alanları tespit edilmelidir.
 • Arazi modeli veya yükseklik raster verisi kullanılarak plan alanının havza sınırları (?) belirlenir.

 

Havza Planlama Çalışmaları

Icon
 • Havza Alanlarında koruma ve kullanma dengesinin sağlanmasına yönelik politikalar geliştirilebilir.
 • Havza alanlarını tehdit eden kullanım ve yapılaşma alanları tespit edilebilir. Havza alanlarının koruma sınırları belirlenebilir. Havza Yönetim planları hazırlanabilir.
 • Havza Alanları boyunca yerseçimleri yapılırken yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesine neden olacak fonksiyon (sanayi tesis alanı, katı atık toplama tesisleri, yüksek yoğunlukta yerleşim ve konut alanları vb.) seçimleri için kriteler belirlenebilir.

Taşkın Sınırının Tespiti

Icon
 • Havza sınırları ve akış kolları tespit edildikten sonra seçilen su yolu üzerinde Taşkın Debi Hesabı yapılır ve Taşkın Sınırları belirlenebilir.

 • Su yolu üzerinde enkesit kolları oluşturularak 25-50-100 yıllık olmak üzere taşkın alanı hesaplanır.

Taşkın Alanlarında Planlama Çalışmaları

Icon
 • Yıllara göre belirlenen taşkın sınırları (Q25, Q50, Q100) içerisinde imar planları, koruma planları ve koruma sınırları tespiti yapılabilir.
 • Taşkın risk haritaları hazırlanabilir, taşkın önleme, koruma ve etkilerini azaltma çalışmaları yapılabilir.
 • Taşkın alanları tespiti ile arazi kullanım durumu incelenerek, taşkın sınırı içerisinde yer alan fonksiyonların tahliyesi, revizyonu, dönüşümü ile ilgili kararlar verilebilir.

 

 

 • No labels