Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanılabilir veya Iskâna Açılamayacak Tarım Toprakları ve Koşulları

Icon

Planlama alanına ait Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları (Toprak Kabiliyeti) verileri elde edilerek belirlenen kriterler sonucunda tematik haritalar hazırlanabilir.

Arazi Kullanım Sınıfı Verilerinin Elde Edilmesi

Icon
 • Arazi Kullanım Sınıfları raster veri olarak elde edildiğinde, rastar veri sayısallaştırılarak veritabanına aktarılabilir.
 • Eğer veri yapısı veritabanı bağlantılı ise (.mdb, .shp) Referans Yönetici / Shape ile grafik ekrana yüklenir.
Icon
 • Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı bilgileri veritabanı tablo yapısı içerisinde yer alan AKKS (AKS) kolonunda tutulmaktadır.
 • AKKS kolonunda yer alan veriler ile tarım toprakları kabiliyetine göre sınıflandırılmıştır.
AKK SINIFINitelikleri
Birinci Sınıf Arazi

Alışılmış ziraat metotları uygulanabilen düz veya düze yakın, derin,verimli ve kolayca işlenebilen toprakları ihtiva eden arazidir.Çapa bitkileri ve diğer entansif yetiştirilen ürünlere uygundurlar.

İkinci Sınıf Arazi

Bazı özel tedbirler alınmak suretiyle kolayca işlenebilen verimli bir arazi türüdür.

Üçüncü Sınıf AraziÜzerinde iyi bir bitki münavebesi kullanılmak ve uygun ziraat metotları tatbik edilmek suretiyle fazla gelir getiren çapa bitkileri için orta derecede iyi bir arazidir.
Dördüncü Sınıf Arazi

Özellikle devamlı olarak çayıra tahsis edilmeye müsait arazi sınıfıdır. Ara sıra tarla bitkileri de yetiştirilebilir.

Beşinci Sınıf Arazi

Kültür bitkileri yetiştirmeye müsait olmadığından çayır ve orman gibi uzun ömürlü bitkilere tahsis edilir.

Altıncı Sınıf Arazi

Ormanlık veya çayır olarak kullanılmada dahi orta derecede tedbirler alınmasını icap ettiren arazidir.

Yedinci Sınıf Arazi

Çok meyilli, erozyona fazla uğramış, taşlı ve arızalı olup, sığ, kuru, bataklık veya diğer bazı elverişsiz toprakları ihtiva eder.

Sekizinci Sınıf Arazi

Kültivasyona ve çayır veya ormanlık olarak kullanılmaya mani özellikleri ihtiva eder.

Tematik Haritaların Üretilmesi

Icon
 • Plan alanında bulunan AKK Sınıfları, yerleşime uygunluk bakımından 3 gruba ayrılmıştır ;

 • -Mutlak Koruma Alanları : 1,2 ve 3. Sınıf tarım arazileri

  -Öncelikli Koruma Alanları : 4 , 5 ve 6. Sınıf tarım arazileri

  -Yerleşilebilir Alanlar : 7 ve 8. Sınıf tarım arazileri

 • Sınıflara göre üretilecek olan Sayısal Aralık teması ile Sayısal Aralık Değeri; Makro penceresinde Sayısal /AKKS olarak tanımlanır.
 • Seçenekler / Slot Aralıkları Kullanıcı Tanımlı seçeneği ile Minimum Değer ifadesi I.Sınıf, Maksimum Değer ifadesi VIII.Sınıf Arazi bilgisi girilir.
 • Yerleşime uygunluk tanımları için Slot Aralık Değeri (tema aralık sayısı) 3 verilir. Son tanım değeri Edit / Geçerlilik Kuralı Küçük veya Eşit 8 olarak değiştirilir.

1 <= X < 4 : Mutlak Koruma Alanlar

4 <= X < 7 : Öncelikli Koruma Alanları

7 <= X <= 8 : Yerleşilebilir Alanlar

 • Aralık değerleri tematik haritada bir renk ile temsil edilmektedir. Stil bilgisi yerleşime uygun olmayan alarda koyu, yerleşime uygun alanlarda açık renk tonları ile ifade edilmektedir.
 • AKKS Tematik Harita tanımları dosyasını indirmek için ... ( AKKS Tematik Tanımları )

Tematik Haritaların üretilmesi ile ilgili uygulama dökümanına ulaşmak için... (?)

Etiketlerin Üretilmesi

Icon
 • Gruplandırılan AKK sınıflarının tematik harita üzerinde sınıf bilgilerinin gösterilmesi için veri etiketleri üretilir.
 • Etiket Özellikeri / Makro Değeri Sayısal/AKKS olarak tanımlanır ve etiketlendirilir.

Sonuç Haritası

Icon

 

 

 

 

 

 • No labels