Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu sonucunu etkileyecek bir filtreleme görevi olmayan bu editör, belirli bir yapıdaki verinin sorgudaki kriterlere göre anlık ve özet olarak görüntülenmesini sağlar.

İlgili yardım dokümanı için tıklayınız

Redirection Notice

Icon
This page will redirect to http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=122028046 in about one second.