Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ISPRS Etkinliğinde Netcad Analist Tanıtıldı

09 Ekim 2014

Netcad, uzaktan algılama,  fotogrametri  konularında dünyanın en büyük Sivil Toplum örgütü olan ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing) tarafından düzenlenen  ISPRS 7.Teknik Komisyon Sempozyumu'nun sponsorları arasında yer aldı.

29 Eylül - 02 Ekim 2014 tarihleri arasında İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve 40'a yakın bildirinin sunulduğu etkinlikte bir araya gelen katılımcılar; uzaktan algılama, görüntü işleme ve analizi, yüzey deformasyonu, modelleme konularında bilgi paylaşımında bulundular.

Netcad'in geliştirdiği, temel ve ileri seviye topografik, hidrotopografik, çevresel analizler;  görüntü işleme ve uzaktan algılama analizleri yapabilen uygulaması ANALIST, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.ANALIST uygulamasıyla ayrıca konumsal ve ileri seviye konumsal analizlerin yapılabiliyor ve gerçekleştirilen analiz sonuçlarının da doğruluklarının farklı bilimsel metotlara göre ölçülebiliyor.