Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi İçin Geliştirilen Analist  Malezya’da Tanıtıldı

28 Ekim 2014 

Netcad, 14-15 Ekim 2014 tarihlerinde Universiti Putra Malaysia ve Royal Institution of Surveyors Malaysia tarafından ortak olarak Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen "International Symposium & Exhibition on Geoinformation 2014” etkinliğinde yer aldı. Etkinliğin akademik açılış konuşması ’’Doğal Afetlerin Değerlendirme Yöntemleri ve Haritalama Tekniklerindeki Son Gelişmeler’’ başlığıyla Netcad Akademik danışmanı Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU tarafından yapıldı.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Bakan Yardımcısı Dr. Abu Bakar Mohamad Diah tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından diğer akademik oturumlara geçildi.

Daha sonra Malezya Maden ve Yerbilimleri Genel Müdürü Dato. Zakaria Mohamad’ın da katıldığı “Heyelanlarla ilgili kapasitenin geliştirilmesi çalıştayı”nda Prof.Dr.Candan GÖKÇEOĞLU tarafından Heyelanlar, Haritalama Yöntemleri ve GIS Yardımıyla Duyarlılık ve Tehlike Haritalarının üretilmesi konuları konuyla ilgili teknik personele anlatıldı. Netcad Yönetim Kurulu üyesi Serdar Ak’ın, duyarlılık haritalarının Analist ile üretilmesini birebir uygulamalarla gösterdiği sunumu da katılımcıların büyük ilgisi ile karşılandı.