Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Ankara Büyükşehir Belediyesi Mekansal Veri Yönetim Sistemi

Amaç

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Netcad6 kullanımını desteklemek, İmar, Harita ve Planlama birimlerinin ellerindeki sayısal ve sayısal olmayan verileri ortak bir sunucudan depolayarak güncel olarak yönetimini sağlamaktır.

Ayrıca, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde tüm birimlerden ilgili personellerinden bir ekip kurularak bu projenin bir paydaşı haline getirilmesi, Netcad kullanımını daha kaliteli ve sürdürülebilir kılmak adına tüm birimlerin verilerinin yönetilmesi hedeflenmektedir.

Kapsam

Proje, birçok belediyeye ait çok sayıda verinin Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tek bir sunucu üzerinden ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayacaktır. Proje kapsamında Altındağ ilçesi pilot bölge olarak seçilmiş, tüm verileri hazırlanarak bir demo çalışması gerçekleştirilmişir.

Projenin misyonu, belediyeye ait verlerin yaşatılması ve bunu belediyenin kendi kendine gerçekleştirebilir hale gelmesidir. Bu amaçla Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir çalışma ekibi oluşturulmuş ve verilerini sunucuda nasıl tutacakları, yapmaları gereken standart çalışmalar ve vga ile veritabanına girişini yapacakları verileri nasıl işleyeceklerine dair eğitimler verilmiştir.