Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Bağcılar Belediyesi MIS Entegrasyonu Projesi

Bağcılar Belediyesinde yaygın olarak kullanılan yazılımlar coğrafi ve sözel yazılımlar olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir. Bağcılar Belediyesi çok sayıda müdürlükle, çok çeşitli hizmetleri organize ederek dinamik ve vatandaş odaklı hizmetler üretmektedir. Bu nedenle yazılım sistemlerinden de aynı dinamik yapıyı beklemektedir.  

Zaman içerisinde gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar; imar odaklı sistemleri Kent Bilgi Sistemlerine (KBS), mali odaklı sistemleri ise Belediye Yönetim Sistemlerine (MIS) dönüştürmüştür. Belediyeler sorumluluk alanlarını geliştirdikçe bunlara ait yazılım çözümlerini bilgi işlem altyapılarına dahil etmektedirler. Bu durum entegrasyonu MIS, GIS boyutundan, çok disiplinli yazılımların tamamının bütünleşik çalışabilmesi boyutuna taşımıştır. Artık iki ana yazılımın değil onlarca çözümün entegrasyonundan bahsedilmesi gerekmektedir. 

Bağcılar Belediyesinde  gerçekleştirilen Belediye Birlikte Çalışabilirlik Platformu; KBS ile MIS odaklı sistemlerin elektronik olarak entegre edilmesi ve ek kaynak harcanmaksızın kayıp kaçaklarının azaltılması, belediye gelirlerinin ve verimliliğinin artırılmasını amaçlamıştır.

Projede aşılması gereken sorunlar ve konular nelerdi?

 • Servislerle sistemlerin konuşmasında veri kalitesinin yüksek düzeyde olması, tam verim alınabilmesi  için MIS ve GIS uygulamalarını Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) ile tam uyumlu çalışması
 • Bu aşamada her iki sistemde UAVT ile eşleme çalışmaları yapılması
 • Tekrar eden yolların ve kapıların tekilleştirilmesi
 • Tüm coğrafi numarataj objelerinin, UAVT Kod karşılığının eşleştirilmesi
 • UAVT'de olup coğrafi karşılığı olmayan sözel verilerin konumsal yerinin sisteme işlenmesi
 • Sistemin bir diğer ayağı olan Kadastral veriler düzenlenmesi, TKGM ile uyumlu Tapu Mahalle, Ada, Parsel verileri düzgün hale getirilmesiydi.

Üretilen Çözümler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar

Veri düzenleme ve eşleştirme çalışmaları sonrasında oluşturulan Servisler ile;

 • Belediye Yönetim Sistemine (MIS); Mahalle, Yol, Yapı, Parsel, Kapı ve Bbölüm sorgulama imkanı verilmiş, Netgis SDK ile harita erişimi imkanı sağlanmıştır. 
 • Kent Bilgi Sistemine(GIS); Borç, Beyan, Tahakkuk sorgulama imkanı sağlanmış ve özet tablolar ile tematik haritalar hazırlanabilmiştir.

 

Kazanımlar

Yapılan Entegrasyon Sonucunda;

 • Hizmet kalitesi ve verimlilik olabilecek en üst noktaya taşınmıştır.
 • Mükerrer hizmet, donanım ve yazılım alımlarının önüne geçilmiştir.
 • Coğrafi veri tabanı ile sözel veri tabanlarının tamamını entegre ederek; kayıp, mükerrer, eksik iş ve işlemlerin önüne geçilmiştir.
 • Hizmetlerin coğrafi olarak sunulması, analizi ve raporlanması sağlanmıştır.
 • Eksik, gözden kaçmış, vatandaşa eşit ulaştırılamayan hizmetlerin; adil dağılım yöntemleri geliştirilmiştir.
 • Kurulduğu andan itibaren hizmet kalitesinde bir artış gözlenmiştir.
 • Kurulduğu andan itibaren belediye gelirlerinde gözle görünür artışlar sağlanmıştır.

Belediye birimleri arasında veri karmaşası değil, vatandaş odaklı, personel odaklı ve sonuçta hizmet odaklı bir çalışma düzenine geçilmesi sağlanmıştır. 

GIS tarafında Keos Belnet Uygulaması İçinden Erişim

Numarataj veya Kadastro verisi üzerinden ilgili taşınmaza ait Borç, Beyan ve Arşiv verisine ulaşılabilmektedir.

Dinamik Netgis SDK Haritası üzerinden istenilen yerin MIS bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

MIS gelen özet tablolar ile Netgis SDK haritası üzerinde istenilen tematikler hazırlanmıştır. Buradaki örnekte borcu olan binalar renklendirilmiş ve  borçlu bbölüm sayısı / toplam bbölüm sayısı olarak etiketlendirilmektedir.

Verilen MIS servisleri ile GIS'in gücü kullanılarak üzerinde yapı olduğu halde Arsa Beyan eden Binalı Parseller dinamik olarak bulunup tematik olarak boyanmaktadır.

MIS tarafında CityPlus  Uygulaması İçinden Erişim

MIS içinden erişimi sağlanan Netgis SDK haritası ile Mahalle, yol, bina bazlı tematikler yapılabilmekteydi.

Mahalle Bazlı Evrak Adetleri;

Yol Bazlı Belediyeye Gelen Talep Adetleri;

İstenilen sorgu sonucunda oluşan konumsal listenin harita üzerinde işaretlenmesi, Tebligat Yapılan Adresler;

Adres girerek binanın konum bilgisine erişmek veya harita üzerinden konum göstererek adres bilgisine erişmek mümkündür.