Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Bilgi Sistemi

Amaç

Ağaçlandırma Bilgi Sistemi ile bakanlık birimleri tarafından üretilen projelerin coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri kullanılarak arşivlenmesi ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kapsam

Ağaçlandırma Bilgi Sistemi projesi kapsamında ;

    Ağaçlandırma

    Erozyon

    Mera Islahı

    Rehabilitasyon

    Yeşil Kuşak ve Havza Rahabilitasyonu projelerinin coğrafi ve özniteliksel olarak arşivlenmesi, yönetilmesi ve ihtiyaç duyulan raporlamaların sistem üzerinden üretilmesi planlanmaktadır.

 

GENEL KAZANIMLAR

    Ağaçlandırma Bilgi Sistemi ile Bakanlık birimleri tarafından üretilen Ağaçlandırma, Erozyon, Mera Islahı, Rehabilitasyon, Yeşil Kuşak ve Havza Rehabilitasyon projelerinin merkezi bir sistemde tutularak arşivlenmesi ve takibi sağlanmaktadır.

    Ağaçlandırma, Erozyon, Mera Islahı ve Rehabilitasyon projelerine ait yıllara göre kesin sonuç cetvelleri sistem üzerinden alınmaktadır. Her bir projeye ait yapılacak ve yapılan iş türleri, projelere ait ödenek ve gerçekleşme tutarları ile dikim bilgilerine sistem üzerinden erişilebilmektedir.

    Proje türüne göre ağaçlandırma projeleri, projelerdeki yapılacak ve yapılan işler harita tabanlı olarak izlenebilmekte ve değerlendirilebilmektedir.

    Raster haritalar sayısal hale getirilerek sisteme atılmaktadır. Böylece arşivde yer alan projeler ve haritalara çevrimiçi olarak uydu görüntüsü ve diğer harita altlıkları ile birlikte erişilebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

    Sistemdeki veriler yetkili kullanıcılar tarafından uzaktan düzenlenebilmektedir.

    Projelere ait doküman ve fotoğraflara sistem üzerinden erişilebilmektedir.

    Sayısallaştırılan projeler ve raster haritalar sistemde tutulabilmekte, istenildiği zaman sistemden indirilebilip çalışmalarda altlık olarak kullanılabilmektedir.

    Tematik haritalar ile görsellik kazanan yönetici raporları ve sorgu ekranları oluşturularak istenen veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşımı sağlanmaktadır.

    Sistem üzerinde veriler WMS ve WFS ile sunularak kurumun diğer projelerinde ve ilgili kurum/kuruluşlarda altlık olarak kullanılabilmektedir.

 

STANDART VERİ MODELİ

    Projelerin belirli standart ve tabaka yapısında oluşturulması ve merkezi bir veri tabanında toplanması

    Veriler ilgili standartlara ulaştıktan sonra onay mekanizması ile en güncel ve en doğru verinin üretilmesi, veri karmaşıklığının önlenmesi

    Veri ile ilgili üretim yöntemi, tarihi, hassasiyeti bilgilerinin netleştirilmesi

    Veriye internet üzerinden hızlı ve kolay erişim olanağı

 

HARİTA DESTEKLİ VERİ ERİŞİMİ

    Ağaçlandırma, Erozyon, Mera Islahı, Rehabilitasyon, Yeşil Kuşak ve Havza Rehabilitasyon proje detaylarının harita destekli incelenmesi, sorgulanması ve raporlanması

    Projeler ile ilişkili yapılacak işler ve yapılan işlerin harita destekli olarak izlenmesi

    Projeler ile ilişkili işletmeler, şeflikler, havzalar ve mescere bilgilerine harita destekli olarak erişim

    Projelere ait kesin sonuç cetvelleri ile ödenek, gerçekleşme miktarı ve dikim bilgilerinin yıllara göre raporlanması

 

COĞRAFİ ARŞİV SİSTEMİ

    Koordinatlandırılmış raster dosyaların sisteme yüklenmesi

    Sistemdeki raster haritaların Netcad yazılımında ilgili koordinatında açılarak altlık olarak kullanılması

    Taranmış harita altlıklarının veri üretiminde kullanılması ile hızlı ve doğru veri üretimi

 

MEKANDAN BAĞIMSIZ VERİ GÜNCELLEME

    Coğrafi Veri Servisleri ile Türkiye’nin hatta Dünya’nın her yerinden veri alma, gönderme

    Veri al/gönder işlemi ile çevrimdışı (disconnected) çalışabilme

    Yereldeki kullanıcının güncellediği veriyi merkezdeki kullanıcının doğrudan kullanması, karışıkların önlenmesi

    Onay süreçleri ile veri kalitesi ve doğruluğunun kontrolü ile veri standartlarının sağlanması

    Veri gönderme işlemi öncesinde raporlama fonksiyonu ile güncellemelerin takibi

    Veri alma işleminde şablonlar ile veri optimizasyonun sağlanması

 

ZENGİN HARİTA İŞLEMLERİ

    Harita ekranında alan, uzunluk ve koordinat ölçme

    Genel arama ile veri sorgulama

    Zengin altlık kütüphanesi ile sokak ve uydu haritalarının altlık olarak kullanılması

    Harita sayfasından bilgi kartına erişim ve projeye ait raster verinin indirilmesi,

    Projelere ait lejantların görüntülenmesi

    Harita üzerinde belirtilen bir noktaya ya da çizilen bir alan içerisine düşen verileri sorgulama

    Google Earth entegrasyonu ile verilerin üç boyutlu görüntülenmesi