Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES

Köydes

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES), içmesuyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, köyyollarının alt yapısının ve atıksu hizmetlerine ait her türlü projenin görüntülenmesi ve yapılan bu işlemlerin harita üzerinden görüntülenerek kolay sorgulama ve raporlamalara imkan tanıyan sistemdir.


Amaç

Ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köylerimizin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının giderilmesini temin amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Köy Alt Yapsının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi 2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

2012 yılında çıkan bir genelge ile KÖYDES Projesi'nin Coğrafi Bilgi Sistemi Rehberi'ne uygun olarak hazırlanması esas hale getirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2013 yılı Agustos ayında Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES çalışmalarını netcad ile gerçekleştirmeyi tercih etmiştir.


Kapsam

Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES Projesi kapsamında; Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri kullanılarak;

    İdari Bilgiler

    Proje Bilgileri

    Yol ve Ulaşım Hizmetleri

    İçmesuyu Hizmetleri

    Tarımsal Sulama Hizmetleri

    Kanalizasyon (Atıksu) Hizmetleri

    İmar İşleri

    Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

    Personel Hizmetleri

    Üst Yapı Hizmetleri

    Köydes Mahalli İdareleri İcmalleri

veri temalarının merkezi bir yapıda yönetilmesi ve karar vericiler için ihtiyaç duyulan her türlü sorgulama, raporlama ve istatistik bilgilere, her platformdan erişme yeteneği sunmaktadır.

 

Projenin Kazandırdıkları

    Web üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile projelere erişim sağlanması.

    İl özel idaresi yetki ve sorumlulukları dahilindeki köy yolları, içmesuyu, kanalizasyon, sulama gibi faaliyetler için yatırım önceliklerinin belirlenmesi.

    Tüm köy yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama projelerine yönelik ihtiyaç duyulan sorgu ve raporlamalara hızlı erişim.

    İlgili yetkililerin, sahada vatandaş ile görüşürken mobil cihazları ile o köye yapmış oldukları her türlü projeyi ve yatırım planlarını anında vatandaş ile paylaşabilmesi.

    Birimler / Kurumlar arası entegrasyon ve güvenli veri paylaşımı

    İzleme ve değerlendirme raporlarının otomatik olarak alınması.

    Kesinleşen ve hedeflenen iş miktarları ve maliyetlerin koordinasyonlu bir şekilde yönetilmesi.

    İhale süreç takibi.

    Vatandaşa açık uygulama ile köylerde yapılan her türlü il özel idare faaliyetlerinin, halkın bilgilendirilmesinde etkin rol oynaması.

    Harita destekli bir dijital arşiv yönetiminin oluşturulması.