Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Gebze Organize Sanayi Bölgesi OSBNET Projesi

PROJENİN AMACI

Kuruma bağlı firmalara ait tesislerin numarataj, kadastro, plan ve sektörlerine göre envanter bilgilerinin tek bir merkezden yönetilmesi için gerekli alt yapı ve UAVT ile entegre çalışan bir sistem oluşturulması gerekmekteydi.  Böylelikle kurumdaki tüm kullanıcılar coğrafi ve sözel verilere tek merkezden erişip hızlı bir şekilde bilgi ve rapor alabilmeleri hedeflenmekteydi.

 

PROJENİN SÜRECİ

Gebze Organize Sanayi Bölgesine ait plan, kadastro, numarataj, ortofoto gibi coğrafi altlıklar ile ÇED raporları, çevre belgeleri, tapu verileri gibi sözel verilerin entegre olarak çalıştığı OSBNET çözümü hayata geçirilmiştir
Tesislere ait plan fonksiyon, kadastro, tapu, ÇED ve çevre belgeleri gibi verilere OSBNET üzerinden hızlı bir şekilde erişim sağlanmıştır.

KAZANIMLAR

  • Plan, numarataj, kadastro gibi coğrafi verilerin tek bir veri tabanı üzerinde yönetilmektedir.
  • Tesislere ait envanter bilgilerine hızlı bir şekilde erişilebilmektedir.
  • Alt yapı verileri diğer coğrafi ve sözel veriler ile ilişkisel olarak görüntülenebilmektedir.
  • ÇED raporları ve çevre belgelerine hızlı bir şekilde erişilmekte.
  • Numarataj ve UAVT verisi eş zamanlı olarak yürütülmekte.