Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Beylikdüzü Belediyesi MAKS Veri Entegrasyonu Projesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü” bileşeni altında 50 no’lu eylem olarak yer alan ve yürütme sorumluluğu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verilen “Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi” ile birleştirilmiştir. Söz konusu Proje 13/01/2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)” olarak yer almıştır.

Beylikdüzü Belediyesi kurmuş olduğu Kent Bilgi Sistemini mevcutta kullanmakta olduğu Ulusal Adres Veritabanı ile tam uyumlu çalışmasını, UAVT 'deki  metinsel verilerinin coğrafi karşılığının da sağlıklı üretilmesini ve yaşatılması hedeflemektedir.

Kurum, ülke gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğü  Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesine destek vermek amacıyla, pilot kurum olmayı tercih etmiş ve sistemin gelişimi için gerekli yazılım, danışmanlık hizmetinde Netcad'i tercih etmiştir.

Projede  aşılması gereken sorunlar  ve konular nelerdi?

 • MAKS Projesinin ülkemiz için çok yeni olması ve bu nedenle entegrasyon servislerinin oturmuş olmaması
 • Mevcutta bulunan UAVT sözel verisi ile KBS geometrik verisi arasındaki uyumsuzluk sorunları
 • KBS geometrik verisinin, mevcutta bulunan UAVT sözel verisine uygun olarak  düzenlenmes
  • Verilerin ITRF96 projeksiyonuna yüksek hassasiyette dönüştürülmesi
  • Mahalle, yol, bina ve kapı objelerinin veritabanı ilişkilerinin kontrol edilmesi
  • Mahalle sınırlarının, yol akslarının kendi içlerinde ve birbirleriyle olan topolojik hataların düzeltilmesi
  • Yolların; Yol orta hat ve Yol orta hat yön olarak  ayrılması
  • Numarataj’ın Yol orta hat yönlerine  bağlanması
  • Kapı objelerinin bina üzerine taşınması


Üretilen Çözümler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar

Kurumla yapılan iş paylaşımı ile;

Maks veri modeline geçmeden önce Netcad ürün ailesinden Belnet UAVT Veri Aktarım ile düzenli UAVT eşleşme raporu verilmiş ve veri seti %100 kurum personeli tarafından eş hale getirilmiştir.

Sonrasında  Netcad/Hesap modülü ile tüm veri seti ITRF96 projeksiyon sistemine hassas olarak dönüştürülmüştür. 

Netcad ürün ailesinden Netcad 6 Mimar ile topolojik düzenlemeler ve kontroller yapılmıştır.

Netcad 6 Makro desteği ile oluşturulan MAKS uygulamaları sayesinde gerekli geometrik kontroller hızlı bir şekilde kullanıcı hatalarından arındırılmış otomatik gerçekleştirilmiştir. 

Veri düzenleme çalışmalarına paralel olarak Netcad Yazılım ekibi MAKS KBS Entegrasyonunun da  verilen servislere uygun Netcad KEOS Maks Servis Modülü' çok kısa sürede gerçeklemiş ve mevcut kullanılan KEOS sistemine adapte etmiştir.

 

Kazanımlar

 • Kurum mevcut sisteminden ayrı bir bilgi sistemi yatırımı yapmadan alışık olduğu Netcad uygulamaları üzerinde MAKS 'ı güncelleyip yaşatabilmektedir.

 •  Netcad 'in Esnek CAD ve GIS yeteneklerini  bir arada sunan gelişmiş veri güncelleme arayüzü Netcad\VGA ile sadece numaratajı değil kurumun ürettiği plan, kadastro v.b. veri setlerini de güncelleştirebilmektedir.

 •  Mevcut Plan, Halihazır, Uydu Görüntüsü, Parselasyon, Eski Numarataj, 360 Panoramik Görüntü vb. katmanlarını kullanabilmektedir.

 • Belediye MIS sistemine servisle dinamik verilen MAKS numarataj verileri ile yanlış beyan, kayıp kaçak konularında ciddi kazanımlar sağlanmıştır. 
   
 • MAKS geçişi sonrası Kimlik Paylaşım Sistemi ile tam uyumlu çalışması sağlanmış ve Belediye hizmetlerinden yararlanmak için kuruma gelen vatandaşların sadece T.C. Kimlik Numarasını söyleyerek,  kurum personeli tarafından ikametgah adresine erişilmesi sağlanmıştır.  
   
 • Oluşturulan Netcad KEOS Maks Servis Modülü ile MAKS Yapı Formları düzenli olarak indirilmekte Keos Belnet  uygulaması ile kurum içinde formlara erişilebilmektedir.
   
 • Maks Yapı Formlarından kurumun isteğine göre harita bazlı tematikler ve yıl, ay, mahalle, veriliş amacı bazlı farklı raporlamalar alınabilmektedir. 

Maks Entegrasyonu Projesinde Netcad'i tercih eden Beylikdüzü Belediyesi  yaklaşık 2 yıldır sistemini aktif kullanmakta, 9 personeli ile verinin güncelliğini sağlamaktadır.

Üretilen MAKS Numarataj verisini Belediye içinde Keos Belnet uygulaması ile yaklaşık 400 personel aktif olarak kullanmaktadır.

Vatandaşın kullanımına açık olan  KEOS Kent Rehberi (http://webgis.beylikduzu.bel.tr/keos/) uygulaması  ile aylık ortalama 13000 vatandaşımızda  belediyeye gelmeden güncel Numarataj bilgilerine erişmekte taşınmazı ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedir.