Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Bilecik İl Özel İdaresi KÖYDES

Amaç

Ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köylerimizin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının giderilmesini temin amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Köy Alt Yapsının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi 2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

 

2012 yılında çıkan bir genelge ile KÖYDES Projesi'nin Coğrafi Bilgi Sistemi Rehberi'ne uygun olarak hazırlanması esas hale getirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2014 Mayıs ayında Bilecik İl Özel İdaresi KÖYDES çalışmalarını netcad ile gerçekleştirmeyi tercih etmiştir.

Kapsam

Bilecik İl Özel İdaresi KÖYDES Projesi kapsamında; Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri kullanılarak; 

 • İdari Bilgiler
 • Proje Bilgileri
 • Yol ve Ulaşım
 • İçmesuyu
 • Tarımsal Hizmet (Sulama)
 • Kanalizasyon (Atıksu)
 • İmar İşleri
 • Ruhsat ve Denetim

veri temalarının merkezi bir yapıda yönetilmesi ve karar vericiler için ihtiyaç duyulan her türlü sorgulama, raporlama ve istatistik bilgilere, her platformdan erişme yeteneği

Gerçekleştirilen Çalışmalar 

Proje kapsamında (2014 Ekim itibari ile) aşağıdaki veri setleri hem coğrafi hem de özniteliksel olarak ilişkili bir yapıda KÖYDES Uygulamasına entegre edilmiştir.

 • 8 İlçe
 • 247 Köy
 • 291 Mahalle
 • 60031 Parsel
 • 588 Numarataj
 • 5387 İletim Hattı
 • 429 Yol Güzergahı
 • 571 Yol Kaplama Bilgisi
 • 2448 Yol sanat  Yapısı
 • 803 Trafik Levhası
 • 18 Sulama Göleti
 • 295 Maden Ruhsat Alanı
 • 518 Maden İşletme Alanı

Projenin Kazandırdıkları

 • Merkezi bir yapıda, CBS altyapısı ile güncel envanter takibi.
 • Web üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile projelere erişim sağlanması.
 • İl özel idaresi yetki ve sorumlulukları dahilindeki köy yolları, içmesuyu, kanalizasyon, sulama gibi faaliyetler için yatırım önceliklerinin belirlenmesi.
 • Tüm köy yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama projelerine yönelik ihtiyaç duyulan sorgu ve raporlamalara hızlı erişim.
 • İlgili yetkililerin, sahada vatandaş ile görüşürken mobil cihazları ile o köye yapmış oldukları her türlü projeyi ve yatırım planlarını anında vatandaş ile paylaşabilmesi.
 • Birimler / Kurumlar arası entegrasyon ve güvenli veri paylaşımı
 • İzleme ve değerlendirme raporlarının otomatik olarak alınması.
 • Kesinleşen ve hedeflenen iş miktarları ve maliyetlerin koordinasyonlu bir şekilde yönetilmesi.
 • İhale süreç takibi.
 • Vatandaşa açık uygulama ile köylerde yapılan her türlü il özel idare faaliyetlerinin, halkın bilgilendirilmesinde etkin rol oynaması.
 • Harita destekli bir dijital arşiv yönetiminin oluşturulması.
 • Akıllı veri giriş araçları ile farklı kullanıcılar tarafından standartlara uygun veri üretimi ve otomatik sistem entegrasyonu