Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - İzmit Belediyesi Yapı Formları Takip Sistemi

PROJENİN AMACI

Yapı Formları Takip Sistemi Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne entegre bir şekilde yapı belgelerinin yönetilebildiği bir yapıya sahiptir. Bu sistem ile  Mekansal Adres Kayıt Sisteminde oluşturulan yapı belgeleri günlük olarak veri tabanına indirilerek raporlama, tematik üretme ve analiz gibi işlemler hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

 

PROJENİN SÜRECİ

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Adres Kayıt Sistemi  (AKS) bünyesinde yetkili idarelerce düzenlenmekte olan yapı belgelerinin mekansal adres veri tabanı ile bütünleşik bir yapıda yürütülmesi amaçlanarak oluşturulan bir sistemdir.

İlgili Belediyelerin AKS üzerinde oluşturduğu tüm yapı belgeleri MAKS sistemine aktarılarak AKS üzerinden yapı belgelerinin görüntülenmesini ve belge girişini sağlayan servis kapatılmıştır. Dolayısı ile MAKS sisteminde kurumun ürettiği yapı belgelerinin kurumun veri tabanına indirilmesi ile ilgili yeni bir altyapıya sahip MAKS servislerine entegrasyon aşamasında çeşitli çalışma ve testler yapılmıştır.

  • İlgili kurum ile yetkili idare arasında yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde kurumun MAKS servislerine erişim yetkisi tanımlanmıştır.
  • Servislere erişimin sağlanmasının ardından AKS sistemindeki yapıdan farklı olan tablo yapısına göre veri tabanında güncelleme işlemleri yapılmıştır.
  • Yapı belgelerinin belediye sistemine aktarımını sağlayacak programın altyapısında da güncellemeler yapılarak sunucu üzerinde zamanlanmış görev tanımlanması ile günlük olarak yapı belgelerinin veri tabanına aktarılması süreci başlamıştır. 

KAZANIMLAR

  • Yapı Belgeleri günlük olarak belediyenin veri tabanına indirilerek mekânsal veriler ile bütünleşik olarak çalışacak şekilde sistem oluşturulmuştur.
  • Zamanlanmış görev tanımı ile MAKS arayüzünden girilen yapı belgeleri belirli aralıklarla, otomatik olarak kurum sistemine entegre edilebilmektedir.
  • Sözel veri olan yapı belgeleri ilgili geometrik veri ile eşleştiğinden Kent Otomasyon Sistemi yetenekleri sayesinde harita üzerinde görüntülenebilmekte,  ‘Ruhsatlı Parseller’, ‘İskanlı Yapılar’ gibi çeşitli tematikler oluşturulabilmektedir.
  • Raporlama menüsü ile yıl, ay, mahalle, parsel kullanım amacı, toplam arsa maliyeti, veriliş amacı bazlı istatistik raporlar tek bir tuş ile alınabilmekte sorgu sonucu word, excell, pdf formatlarında saklanabilmektedir.