Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Madencilik Uygulamaları Çalıştayı Düzenlendi

11 Aralık 2014

Ülkemizde son dönemde meydana gelen acı maden kazalarının ardından yapılan kanun değişiklikleri çerçevesinde, teknolojinin Madencilik Sektörü’nde etkin olarak kullanımı yoğun bir şekilde gündeme gelmektedir.

Teknolojinin tüm madenlerde kullanımının gerekliliğinin ve metotlarının tartışıldığı Madencilik Uygulamaları Çalıştayı ilgili özel sektör, kamu kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla 11 Aralık 2014 tarihinde JW Marriott Hotel’de gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasında Hacettepe Üniversitesi Maden İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER, öncelikle maden planlama ve üretiminde teknolojik çözümler konulu sunumunu aktardı. Prof. Dr. ÜNVER, madencilikte bilim ve teknoloji kullanımının ve veriye dayalı inceleme, analizin önemini vurguladığı konuşmasında, bilimsel yöntemlerin gereğinin farkına varmanın da kazaların önlenmesinde önemli bir adım olacağını belirtti.

 Açık ve yer altı maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini yönetebilen, Türkiye’nin İlk yerli Madencilik Çözümü Netpro/Mine’nın mevcut ve geliştirilen özelliklerinin anlatıldığı sunumun ilk bölümünde Netcad Teknik Hizmetler Müdürü Tunç Emre TOPTAŞ, NetproMine’ın madenlerin teknolojiyi daha fazla kullanmalarına ne şekilde katkı sağlayacağını örneklerle katılımcılara aktardı.

 Maden sahalarının tespitine yönelik analiz uygulamalarından başlayarak açık ocak projelendirme, yeraltı cevher modelleme ve galeri tasarım çözümlerini örnek uygulamalarla anlatan Tunç Emre TOPTAŞ, sunumun ikinci bölümünde Netpro/Mine’ın pit optimizasyonu gibi yeni geliştirilen özelliklerini ve web tabanlı kurumsal maden yönetim çözümlerini tanıttı.

 TÜBİTAK Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünün bilgi birikimi ve önderliğinde geliştirilen Netpro/Mine halen üniversitelerle işbirliği içinde geliştirilmekte ve maden işletmecilerini hedeflerine güvenle en kısa yoldan minimum maliyetle götüren çözümler sunmaktadır. Türkçe olması, kolay kullanımı, oluşturduğu sonuç ürünlerin kurum standartları, mevzuatlar ile uyumlu olması Netpro/Mine'ı rakiplerine göre öne çıkarmaktadır.

 

 

 

Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.