Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETCAD/3D+ Release Notes

 3.0.0 GP1 / 19.07.2017
 • Improved performance in grid and cross sectioning operations.
 • Improvements have been made in texture mapping processes.
 • Thematic operations of triangular models have been increased in abilities.
 3.0.0.0 /20.12.2016
 • Style changes on the Netcad layer (color, etc.) are rendered on the 3d screen
 • Performance improvements have been made in the drilling labels section.
 • Improvements have been made to project transfer to 3D+ screen.
 • Break, Cut operations are provided on 3d+ screen.
 • General Settings/3D/Layer Modes selections are provided.
 • Improvements have been made to make labels visible.
 2.0.1.24017(GP10)/09.02.2016

Compatible with Netcad7 GP6, Netcad 7.6 and fully compatible with Netpro/MINE 2.0.0.5(GP9).

 • It is provided that the most recently defined textures in the project data can be recalled when the process is re-entered.
 • It is ensured that the transferred project data can be tracked in the + Z direction.
  with Netcad 7.6;
 • Ribbon menus, windows and settings are fully integrated with Netcad. Thus, the parameters defined on the 2D screen can also be viewed synchronously on the 3D screen.
 • It is possible to draw on the 2D project screen synchronously with the mouse movements on the 3D screen.
 • Drawing, measurement and layer management are integrated with Netcad windows.

 

 2.0.1.21046(GP9)/04.05.2015

Fully compatible with NETCAD 7.0.0.337(GP2) and Netpro/MINE 2.0.0.5(GP8).

 • Improvements in drawing performance have been made in user interaction.
 • You can now also use the right mouse button to zoom in/out of the screen.
 2.0.1.21046(GP8)/09.02.2015

Fully compatible with NETCAD 7.0.0.250 and Netpro/MINE 2.0.0.5(GP7).

 • Various enhancements and error corrections are made.           
 2.0.1(GP7)/04.09.2014

Compatible with Netcad 6.0.0.3405 (GP17) and Netpro/MINE 2.0.0 (GP6).

 • Russian interface is organized
 • Various improvements and bug fixes have been made.
 2.0.1(GP6)/12.08.2014

Compatible with Netcad 6.0.0.3280 (GP16) and Netpro/MINE 2.0.0 (GP5)

 • Various improvements and bug fixes have been made.
 2.0.1(GP5)/09.05.2014

Compatible with Netcad 6.0.0.2924 (GP15) and Netpro/MINE 2.0.0 (GP4)

 • Various improvements and bug fixes have been made.
 2.0.1(GP4)/11.02.2014

Compatible with Netcad 6.0.0.2612 (GP14) and Netpro/MINE 2.0.0 (GP3)

 • Various improvements and bug fixes have been made.
 2.0.1(GP3)/15.11.2013

Compatible with Netcad 6.0.0.2237 (GP12) and Netpro/MINE 2.0.0 (GP1)

 • Various improvements and bug fixes have been made.

 

 2.0.1(GP2)/21.10.2013

Compatible with Netcad 6.0.0.2208 (GP11) and Netpro/MINE 2.0.0 (GP1)

 • Bellek kullanımında iyileştirmeler olmuştur.
 2.0.1(GP1)/11.09.2013

Compatible with Netcad 6.0.0.2117 (GP9) and Netpro/MINE 2.0.0

 • Model kaplamalarının hatırlanması sağlanmıştır.
 2.0.1/03.07.2013

Compatible with Netcad 6.0.0.1985 (GP7) and Netpro/MINE 2.0.0

 • Etkileşim modlarına Objeye Kilitlenme özelliği ile gezinme modunun eklenmesi sağlandı.
 2.0.0/18.06.2013

Compatible with Netcad 6.0.0 (GP6)

 • Kamera ayarlarından orhg. 3d sağ tuşuna komut olarak eklenmesi sağlanmıştır.
 • Tabakalar sağ tuş menüsüne "Gönder/3D'ye Gönder" komutu eklenmiştir.
 • 3D Eşitleme işlemleri daha kullanışlı hale getirilmiştir.
 • Yazdırma sırasında ölçek sorulması sağlanmıştır.
 • 3D+ içindeki veri aktarımında katman bazında bir Z düzeltmesi yapılabilmektedir. Açılan arayüzde her katman için bir Eklenecek Z değeri girilebilebilir ve o katmandaki nesnelerin final Z değerlerine bu değere eklenebilmektedir.
 • 3Dconnexion 3 boyutlu fare enegrasyonu yapılmıştır.
 • Skybox içinde modelin en alt seviyesinde zemin kaplaması yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Dosya yükle işlemi ile açılan bir proje içerisindeki layer'lar tek tek silinerek kaldırılmak yerine proje başlığına sağ tuş sil işlemi ile kapatılabilmesi sağlanmıştır.
 • avi genel ayarlara taşınmıştır.
 • Katman silme işlemi hızlandırılmıştır.
 • Netcad'de bir nesnenin altında üçgen model yoksa zemin takip et işlemleri, "0" kotunda bir model varmış gibi davranması sağlanmıştır.
 • Tematik yapılmış verilerin, aynı stilde gösterilecek şekilde, statik olarak aktarılması sağlanmıştır.
 • Gezinme işlemi içerisinde seçilen yol, yüzeyin altına girse dahi; yolun takip etmesi istenen aracın, yüzeyin üzerinden takip etmesi sağlanmıştır.
 • Dosya yükleme işleminde son proje limiti alınması sağlanmıştır.
 • Tematikli spatial verilerin 3D+ 'a aktarıldığında tematik slotları ile gelmesi sağlanmıştır.
 • Spatial veriler aktarılırken, spatial katman yapısını(treeview) aynen kullanması sağlanmıştır.
 • Veri senktonizasyonunda basitleştirme yapılmıştır.
 • Işık ayarlarının hatırlanması sağlanmıştır.
 • Netcad'ten 3D+'a veri aktarımında, sembolun açısı var ise (0'dan farklı), 2 tane birbirine dik bitmap yerine tek bir tane eklenmesi ve açısının ayarlanması sağlanmıştır.
 • Netcad'den 3D'ye aktarılan üçgen modeller için model eteğinin oluşturulması hızlandırılmıştır.
 • Netcad->3D aktarımı yapılırken, tabakası "Zemine Bağlı" olarak seçilmiş çoklu doğruların Netcad'deki modeli takip etmesi sağlanmıştır.
 • Genel Ayarlar/Gökyüzü Ayarlarından seçilen gökyüzü dokusunun çözünürlük, çap ve yükseklik değeri kullanıcı tanımlı olarak ayarlanması sağlanmıştır.
 • Doku kaplama penceresi içerisindeki büyütme oranının 1 den küçük değerleri de kabul etmesi sağlanmıştır.
 • Animasyon işlemlerine taşıt modelleri eklenmiştir.
 • Birden fazla 3D objelesinin yan yüzeylerinin toplu olarak doku kaplanabilmesi için tabaka bazlı 'yan yüzey seçim' işlemi eklenmiştir.
 • Model Tabakalandır işlemi 3D+'a eklenmiştir.
 • Araçlar/Genel Ayarlar/Gökyüzü Resmi ve Zemin Dokusu'nda ... butonu ile default olarak Doku kütüphanesinin açılması sağlanmıştır.
 • Doku kütüphanesinden dokuların Net3D'de olduğu gibi kategoriler altından seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Doku kaplama işlemi için net3D deki hazır dokular kuruluma eklenmiştir.
 • Yüzeye doku kapla operatörünün araç çubuklarına eklenmiştir.
 • Obje özellikleri sorgulama ve nokta bilgilerini değiştirme pencerelerinde, işlemleri geri alabilecek iptal butonları eklenmiştir.
 • 3D+ içerisindeki yüzeylere yumuşatması uygulanması sağlanmıştır.
 • 3D eşitle ile Netpro/Mine ekranına veri aktarıldığında Netpro/Mine penceresinin açılması sağlanmıştır.
 • Dosya sakla yada farklı sakla işlemi ile açılan penceredeki ağaç yapısında, ekranda açık olan objeler check'li gelmesi sağlanmıştır.
 • Görünüm altında bulunan "Lejant Görünürlüğü" komutu kaldırılmıştır.
 1.0.0.57/23.03.2012

Compatible with Netcad 5.2.0.0.1035 R12 and Netpro/MINE 1.0.0.2622

 • Snap toolbarin sürekli görünür durması daha iyi olacaktır.
 • Yeni okunan her n3d dosyası ayrı bir layer altında olsun ve layer ismi dosya ismi ve okuma tarihi olsun.
 • İlk açılışta sis için otomatik hesaplanan mesafelerin yazılması.
 • Camera Tracking'de takip türü combo box'ında takip türünü belirten ikonlar da olsun.
 • Camera Tracking dialog kutusuna model scale diye field eklemek
 • Koordinat ekseni için DirectRenderer sınıfı olusturma
 • N3d dosyalarını okurken objelere belirli z kotu ekleme imkanı
 1.0.0.51/12.01.2012

Compatible with Netcad 5.2.0.0.1035 R12 ve Netpro/MINE 1.0.0.2579 versiyonu ile uyumludur.

 1.0.0.48/22.11.2011

Compatible with Netcad 5.2.0.0.1035 R12 and Netpro/MINE 1.0.0.2553

 • Style penceresi üzerine Materyal değiştirme arayüzü eklenmeli.
 • Skybox eklenmesi
 • Çizim işlemlerinde otomatik katman eklenmesinin 3D plusa da entegre edilmesi
 • Zemin düzle seçeneği varsayılan olarak seçilmemiş olarak gelmelidir