Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.Çap Verisi Hazırlama

 Netçap modülü ile çap çizelgesi hazırlanabilmesi için çalışılacak bölgenin kadastral ada ve parsellerin alan geometrisinde bulunması gerekmektedir. Parsel alanlarını oluşturacak olan sınırlar Çoklu doğru değil de Çizgi Çiz işlemi ile çizilmiş olabilir.

Alan geometrisinde bulunmayan ada ve parseller için topolojik düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.Bu işlem için Araçlar/Topolojik Düzeltmeler/Otomatik Alan Kapat fonksiyonu kullanılabilir (?)

İşleme girerek çalışma alanınızda bulunan çizimlerinizi hızlı seçim araçları kullanarak kolaylıkla seçim yapmasını sağlayabilirsiniz (?)

Netçap modülünde çalışabilmeniz için projenize uygun veri tabanı yapısının da kurulması gerekmektedir. Araçlar/Veritabanı Yönetimi Fonksiyonu ile Yeni Bağlantı oluşturulur. Açılan ekran da Veri Sağlayıcısı olarak Microsoft Access File seçimi yapılır. Dosya konumunda Yeni butonunu kullanılarak veri tabanı dosyası oluşturulur.Veri tabanı oluşturma işlemleri için inceleyiniz (?).

Kullanılacak veri tabanı içerisinde parsel bilgilerinin tutulacağı PARSEL, bina inşaat alanı bilgilerinin tutulacağı BINA ve kullanıcı, tarih, çizelge gibi bilgilerin tutulacağı CIZELGE_KAYIT tablosu bulunmalıdır.

Çap alma işleminde kullanılacak ana tablo ile diğer tablolar arasında ilişkinin tanımlanması gerekecektir. Parsel tablosunun Parsel_Id kolonu üzerinde fare  sağ tuş Yeni ilişki tanımla işlemine girilir.

Birincil Tablo Olarak Parsel Tablosu, İlişkili tablo olarak Bina Tablosu Seçilir. Bu tablolara ait ıd tanımlamalarını da seçtiğinizde Parsel ile Bina tablosu üzerinde ilişki tanımlanmış olacaktır. Bu bölümde dikkat etmeniz gereken husus Id tanımlaması yapılırken seçilen her iki tablo için ortak kolon olan  Parsel_ıd seçilmiş olması gerekmektedir. Aynı işlemi sözel kayıtlarınızın tutulduğu Kayıt Tutanak veri tablosu üzerinde gerçekleştirebilirsiniz

Tablolar arası ilişki tanımı için inceleyiniz (?).

 

 

 

 

  • No labels