Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Netçap Genel Kavramlar

'NETÇAP', imar planlarında sadece ada ve parsel numarası ile parsele ait imar çapı, imar durumu, çap aplikasyon krokisi, kot-kesit tutanağı, istikamet krokisi gibi belgelerin hızlı ve basit bir şekilde hazırlanmasını sağlayan Netcad modülüdür. Grafik ortamda hazırlanmış imar planlarının veritabanı olanaklarından yararlanarak çap alabilmek amacıyla düzenlenmesi, verinin veri tabanına aktarılması ve çap alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Örnek verileri indirmek için tıklayınız

 

  • No labels