Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2 Netçap Tablolarının Doldurulması

Veri tabanına aktarılan verilerin kolonlarında bazı tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Grafik ekranda yer alan Ada, Parsel, Pafta, Tapu alanı vs. gibi değerleri Konumsal Analizler bölümünde yer alan Çevreleyenden Bilgi Al/İçindekinden Bilgi Al fonksiyonlarıyla veritabanına kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

Katman yöneticisinde ADANO tabakası açık hale getirilerek Analiz/Konumsal Analizler/Çevreleyenden Bilgi Al işlemine girilir.

Grafik Ekranda daha önceden yazı ile yerleştirilen Ada numaraları veri tabanımız için bilgiyi sağlamaktadır. Çevreleyenden Bilgi Al işleminde Bilgi Sınıfı olarak ekrandan bu değerlerin tanımlanması gerekmektedir. Alınan bu değerler veri tabanından Parsel tablosunda işlem göreceği için İşlem Sınıfı olarak da veri tabanından Parsel tablosunu seçmemiz gerekecektir.

Spatial Veri Kaynağı-Bilgi Sınıfı bölümünde [...] butonuna girilerek Ekrandan Seç fonksiyonu ile Yazı işlemlerinin seçilmesi gerekmektedir.

  

Spatial Veri Kaynağı-İşlem Sınıfı bölümünde [...] butonuna girilerek Spatial Veri Kaynağı fonksiyonu ile bağlantı adı bölümünde veri tabanı bağlantınızı Tablo Adı bölümünde  de Parsel Tablosunu seçmeniz gerekmektedir.

Bilgi ve İşlem Sınıfları tanımlandıktan sonra Kolon adı ve Makro Değeri bölümünün de tanımlanması gerekmektedir

Kolon Adı olarak Ada kolonu seçilir. Makro Değer bölümünde Obje Değerleri başlığı altından Yazı fonksiyonu seçilerek ekranda bulunan Ada numaralarının otomatik olarak aktarılması sağlanır.

 

Parsel numaralarını veritabanına aktarabilmeniz için Katman yöneticisinde PARNO tabakası açık hale getirilerek Analiz/Konumsal Analizler/İçindekinden Bilgi Al işlemine girilir.

Spatial Veri Kaynağı-Bilgi Sınıfı bölümünde [...] butonuna girilerek Ekrandan Seç fonksiyonu ile Yazı işlemlerinin seçilmesi gerekmektedir. Bu bölümde Süzgeç tanımlaması da yapılabilir. Süzgeç bölümüne girilerek Obje Değerleri.Tabaka Eşit PARNO şeklinde tanımlama yapılır.

Spatial Veri Kaynağı-İşlem Sınıfı bölümünde [...] butonuna girilerek Spatial Veri Kaynağı fonksiyonu ile bağlantı adı bölümünde veri tabanı bağlantınızı Tablo Adı bölümünde ise Parsel Tablosunu seçmeniz gerekmektedir.

Bilgi ve İşlem Sınıfları tanımlandıktan sonra Kolon adı ve Makro Değeri bölümünün de tanımlanması gerekmektedir

Kolon Adı olarak Parsel kolonu seçilir. Makro Değer bölümünde Obje Değerleri başlığı altından Yazı fonksiyonu seçilerek ekranda bulunan Ada numaralarının otomatik olarak aktarılması sağlanır

Bu işlem sonucunda Parsel numaralarınız veri tabanına aktarılmış olacaktır.

ADAPARSEL tablosunu da Kolon birleştir fonksiyonu yardımıyla kolaylıkla tanımlanmasını sağlayabilirsiniz.

Araçlar/Veri tabanı Yönetimi işlemine girilir. Parsel tablosunda fare sağ tuş yardımıyla Kolon Birleştir işlemine girilir.

Grafik ekranda görebildiğiniz diğer özellikleri de Çevreleyenden Bilgi Al/İçindekinden Bilgi  Al fonksiyonlarıyla veri tabanınıza aktarabilirsiniz. Çap klişenizde yer alan TAKS,KAKS,HMAX,ÖN_ÇEKME,ARKA_ÇEKME,YAN ÇEKME gibi değerlerini de doldurmanız gerekecektir. Bu değerler aynı zamanda Çap alma işleminde de girilebilir.

 

 

 

 

 

  • No labels