Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.Başlarken

Netçap modülünde Başlarken bölümüne girilir.

'Ana Tabloyu Belirleyiniz' penceresinde ana tablo olan parsel tablosu ile parsel bilgilerine ulaşım için kullanılacak kolon belirlenir.

Ana Tablo tanımında 'Sınıf' olarak parsel bilgilerinin bulunduğu tablo, ID tanımı ise ana tablo ile diğer tablolar arasındaki bağlantının kurulduğu kolon olarak yapılır.  

Sınıf :PARSEL, ID: PARSEL_ID seçimi yapılır

Parsele ulaşım için; Ada/Parsel, Pafta+Ada/Parsel, Ada+Parsel, Pafta+Ada+Parsel seçilebilir. Bu bölümde seçmiş olduğunuz işlemlere göre butonlar aktif veya pasif hale gelecektir. Parsele ulaşım bölümünde Ada/Parsel seçimi yapılarak  Ada/Parsel bölümünde de ADAPARSEL seçimi yapılır ve Sonraki butonu ile devam edilir.Bu bölümde veri tabanından işlem yapacağı için veri tabanına kolonları  oluşturduğunuz şekilde seçeneklerde gözükecektir

'Çap Bilgi Kolonları Belirle' penceresinden ana tabloda tanımlı kolonlar ile çap alma işleminde kullanılan kolonların belirlendiği penceredir.  

Bu pencerede TAKS, KAKS, ON_CEKME, YAN_CEKME, ARKA_CEKME  kolonları otomatik eşleşmiş olarak gözlenecektir.

Eleştirmenin sağlanması için ana tablo olarak belirlenen tabloda kolon isimlerinin aynı yazılmış olması gerekmektedir.

Eşleştirmenin olmadığı durumlarda pencerede sağ tuş ile ilgili kolon seçimi yapılarak eşleştirme sağlanır ve sonraki butonuyla devam edilir.

'İnşaat Alan Tablosunu Belirle' penceresinde çap alımı sonrasında oluşturulacak olan bina inşaat alanlarının kaydedileceği tablo seçimi yapılır.

Sınıf BINA ve Ana Tablo ile Bağlantı Anahtarı PARSEL_ID seçimi yapılarak sonraki ile devam edilir.

Bu tanımlama sayesinde gerçek inşaat alanı hesaplanır ve veri tabanındaki ilgili tabloya bilgileri otomatik olarak aktarılır.

'Çizelge Kayıt Tablosunu Belirle' penceresinde çapı hazırlanan parsele ait kayıtların kaydedildiği tablo tanımı yapılmaktadır.

Sınıf KAYIT_TUTANAK ve Ana Tablo ile Bağlantı Anahtarı PARSEL_ID seçimi yapılarak sonraki ile devam edilir.

Bu sayede kullanıcı adı, tarih, kullanılan çizelge tipi, ölçek, vb. gibi kolonlar açılarak her çap alma işlemi sonucunda bu kolonların doldurulması sağlanır.

'Çizelgeleri Belirle' penceresi çap alma işleminde kullanılacak olan çizelgelerin tanımlaması yapılır.

Çizelge tanımlama işlemi kategori bazlı olarak yapılabilmektedir.

Kullanıcı kendi hazırlamış olduğu çizelgeleri bu pencere altına ekleyerek çap alma işleminde kullanabilir. Çizelge eklenecek kategori seçiliyken üzerinde sağ tuş ile Çizelge Ekle işlemine girilir.

'Çizelge Ekle' penceresinde eklenecek çizelge adı 'Şablon Adı' satırına yazılır ve hazırlanan çizelge dosyasının bulunduğu dizin  butonuna tıklayarak gösterilir.

Referanslar sekmesi altında, projeye eklenmiş olan kategorilerin alınan çap çizelgesinde NCZ veya referans olarak eklenmesini sağlayan seçenekler bulunmaktadır.

Seçilmeyen referanslar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Eklenen çizelge ilgili kategori altında gözlenecektir. Bir kategori altına birden fazla çizelge eklenebilmektedir. Çizelge ekleme işlemlerinizden sonra Bitir butonuyla işlemler tamamlanır.

  • No labels