Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4. Çap Hazırla

                

Çap Hazırla veri tabanı içerisindeki parseller üzerinden belirlenen çap çizelgeleri yardımıyla çapın hazırlanmasını sağlamaktadır.

'Parseli Belirleyiniz' penceresinde "Başlarken/Ana Tabloyu Belirle" penceresinde ki parsele ulaşım (Ada/Parsel) seçimine bağlı olarak, çapı hazırlanacak parsele ulaşım sağlanır.

Ada/Parsel satırı sonunda yer alan '...' butonu tıklayarak Parsel Seç penceresinin açılması sağlanır ve veri tabanında kaydı bulunan tüm parsellerin listelendiği gözlenir.

Listeden çapı hazırlanacak parsel seçilir ve pencere Tamam ile kapatılır.

Ayrıca ikinci '...' butonu tıklayarak ekrandan parsel seçimi de yapılabilmektedir.

'Son Parseli Hatırla' seçeneği aktif hale getirilir ise daha sonraki çap hazırlama işleminde aynı parsel tanımlı olarak gelecektir.

'Parsele Yaklaş' seçeneği aktif hale getirilir ise seçilen parsele ekran yaklaşacaktır. Çap/Çap Hazırla işlemine giriniz. Parseli Belirleyiniz penceresinde çap alımı yapılacak parsel seçimi için Ada/Parsel satırı sağındaki üç nokta butonuna tıklayınız. Parsel Seç penceresinde örnek olarak 455/22 parselini seçiniz. Sonraki ile işlemine devam ediniz.

'Parametreler' penceresinde hazırlanacak çapın hangi çizelgede ve parametrelerde (ölçek, yazı boyu vd.) hazırlanacağı belirtilir.

Özellik
Açıklama
Çizelge TipiÇap hazırlamada kullanılacak çizelge tipi seçimi yapılır. Başlarken/Çizelgeleri Belirle (?) penceresinde tanımlanan kategoriler burada listelenir.
ÇizelgeÇizelge tipi bölümünden seçilen kategori altında yer alan çizelgelerin seçimini sağlar. '...' butonu yardımıyla seçilen çizelgenin parsel ile olan uyumu kontrol edilir ve bilgi penceresi açılır.
Ölçek

Çapı hazırlanacak parselin ölçeği girilmelidir. Çizim her zaman 1:1 ölçekte hazırlanır ve ölçek değeri büyültme oranı olarak dikkate alınır.

Örneğin; 1:2000 ölçek verilmesi durumunda çap bloğu 2 kat büyütülür. Bu nedenle bloklar 1:1000 ölçek varsayılarak hazırlanmalıdır.

Parsel Cephe Uzunlukları YazSeçenek aktif halde kullanılır ise girilen yazı boyu değerinde parsele ait cephe uzunlukları çap çizelgesinde gözlenir.
Parsel Sınırlarından KesSeçenek aktif halde kullanılır ise girilen genişleme değerinde parsel cephelerine paralel komşu parseller çap çizelgesinde gözlenir. Pasif halde kullanılması durumunda CIZPEN (Çap çizelgesinde çizimin yerleştirileceği alanı gösteren
Kenarları Yoket 
Komşular Ayrı Tabakada 
Alan Adlarını Üret 

 

'Değerleri Belirleyiniz' veri tabanından alınan değerler burada listelenir. Eğer veri tabanınızda değer girişleri yapılmışsa buraya otomatik olarak gelecektir.

Veri tabanında olmayan değişkenlerden ??, ONAY_ ile başlayanlar Onaylar Sekmesinde, diğerleri ise Genel sekmesinde belirlenir.

Çizelge kayıt değerleri de çizelge kayıt tablosunda biriktirilir.

Çap krokisinde bulunması gerekli olan ancak veritabanında bulunmayan bilgiler Çizelge Kayıt ve Onaylar sekmelerindeki bölümleri de kullanıcı tarafından doldurulur.

Bitir butonuna tıklayınız. Bu şekilde seçtiğimiz parselin çapı alınmış olur. Belirlenen klişe içerisinde alınan çapın yeni bir proje sayfasında açıldığını gözlemleyiniz.

  • No labels