Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.Çekmeleri Oluştur

Çekmeleri oluştur işlemi ile çap çıktısında parsellerin ön, yan ve arka çekmeleri, ölçülendirilmesi otomatik ya da manüel olarak yapılan işlemdir. Ayrıca bu işlem yardımıyla kesin inşaat alanı oluşturulabilir. Çap Hazırla işlemi tamamlandıktan sonra Çekmeleri Oluştur işlemine girilir.  

'Parsel Seçimi' penceresinde Son Parsel seçeneği aktif halde kullanılır ise; çap çizelgesi hazırlanan en son parsel dikkate alınarak çekme oluşturma işlemine tabi tutulur.

Göster seçeneği aktif halde ise; grafik ekrandan çekmesi oluşturulacak parsel seçimi yapılır.

Son parsel seçimi yapılarak işleme devam edilir. 'Çekmeleri Oluştur' penceresinde parsele ait ön, yan ve arka çekme değerleri otomatik yada manuel olarak tanımlanır. Açılan pencerede bu değer tanımları yapılır

Seçenek
Özellik
CepheParsele ait ön, yan ve arka çekme değerlerinin tanımlandığı kısımdır. Değer girişleri yön tuşları yardımıyla girilebileceği gibi manuel olarakta tanımlanabilir. Bu bilgilerin otomatik doldurulması için çap çizelgesinde ONCEKME, YANCEKME ve ARKACEKME değişkenlerin tanımlı olması gerekmektedir. Parsele ait cepheler kullanıcı tarafından tanımlanmak isteniyor ise istenilen cephe değeri yazılır ve grafik ekranda ilgili parsel kenarı seçilerek tanımlama yapılır.
Otomatik Cephe SeçCephe değerlerine göre otomatik çap çekmelerini oluşturmaktadır.
Ölçüleri YazÇekme değerlerini grafik ekran çap çizelgesi üzerinde gösterilmesini sağlamaktadır.
İnşaat Alanı TAKS'a GöreÇapı alınan parsel için inşaat alanı hesabında ön, yan ve arka çekme değerleri yanı sıra TAKS değerini de dikkate alınmasını sağlamaktadır.
TabakaÇekme oluşturma sonrasında oluşacak çekme çizgilerinin kaydedileceği tabakayı ifade etmektedir. Tabaka adı kullanıcı tarafından istenir ise değiştirilebilir.

Otomatik kenar seç işlemi kullanılarak da ekrandan kenar seçimlerini de gerçekleştirebilirsiniz.Çekme değerleri sonrasında işleme devam edildiğinde seçilen parsele ait inşaat alanı belirlenen parametrelerde inşaat alan tablosunda oluşturulur veya güncellenir.

Bina bilgilerinizi girdikten sonra bu bilgiler veri tabanına işlenmiş olacaktır. Klişenizde ve proje dosyasında da  çekme değerlerinize göre çizim oluşacaktır.

 

 

 

  • No labels