Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6.Bölge Yükle

Çap hazırlama işlemi sonrasında alınan çap çizelgesine daha sonradan bir takım detayların eklenmesi veya belirtilen parametrelerde alınan parsel sınırlarının yeterli olmadığı durumlarda eklenti yapılması için kullanılmaktadır.

Bölge Yükle işleminin uygulanabilmesi için çapı hazırlanacak olan bölgeye ait detayların bulunduğu proje dosyası referans olarak projeye eklenmiş olması gerekmektedir. Klişenizde plan dosyasını eklemek için

Aynı zamanda referans olarak eklenen proje dosyasına ait kategori Çap/Başlarken (?) işleminde 'Çizelge Ekle' penceresinde 'Referans Kalsın' olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Seçilen kategoride hangi özelliklerinin eklenmesi isteniyorsa seçim süzgeci bölümünde işaretlenmesi gerekmektedir.Bu şekilde seçtiğimiz parselin referansları eklenmiş olduğunu proje sayfasında gözlemleyiniz.

  • No labels