Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3 Çap Şablonu Oluşturma

Çiz ve edit menüleri yardımı ile istenilen çap, aplikasyon ve diğer blokların çerçeve çizgileri çizilir. Yazı menüsü yardımı ile bloklardaki yazılar yazılır. Değişik yazı ve çizgi gurupları için değişik tabakalar açılarak çizim sırasında istenilen kalınlık ve renkte çıktı alınmasına hazırlık yapılmış olur.Çap değişkenlerinde bir standartlaşmaya gidilmiştir. Aşağıdaki tablolarda bazı belediyelerin kullandığı değişken yapıları mevcuttur. Çap bloğu oluştururken bu değişkenlerden yararlanabilirsiniz.

Örnek Şablonu İncelemek İçin Tıklayınız

  • No labels