Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kutupsal Hesapların Yapılması

Eğik Kenar-Düşey Açı, Yatay Kenar-Kot Farkı, Yatay Kenar-Düşey Açı şeklinde rasatları yapılmış olan noktaların koordinat ve kotlarının hesaplanması işlemidir. Üç yöntemin de hesaplanışı aynı şekilde yapılır. Tek farkı arazideki alımlarının farklı şekillerde yapılmış olmasıdır.

  • No labels