Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kutupsal Hesapların Amacı

Koordinatı ve kotu bilinen 2 nokta referans alınır.Bu referanslara göre alımı yapılmış detay noktaların koordinat ve kotları hesaplanır. Arazide yapılan ölçüm yöntemine göre yatay kenar, yatay açı, kot farkı, düşey açı, eğik mesafe değerleri kullanılır.

  • No labels