Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kutupsal Hesabın Yapılması

Editör üzerinde fare sağ tuşa basınız ve buradan "Hesapla" işlemini seçiniz.

Çıkan dialogdan hesap kriterlerini seçiniz. 

Icon

Bu dialog, kutupsal hesap yöntemlerine göre farklı gelir. Mesela Yatay Kenar Kot Farkı yönteminde farklı bir dialog çıkacaktır.

Koordinat hesap yöntemi Ölçü Düzleminde seçildiğinde arazide okunan değerlere göre hesap yapılacaktır. Deniz Yüzeyi, Gauss Kruger Düzlemi ve Baz Kotunda yöntemlerinde ortalama arazi kotu girilir. Elipsoid Yöntem seçildiğinde ise N indis katsayısı girilir. Bu değer her bölge için değişiklik gösterir ve 0..1 arası verilir.

Tamam butonuna basıldığında referans noktaların olduğu dosya istenecektir. POLIGON.NCN dosyasını seçiniz.

Hesap sonuçları aşağıdaki gibi raporlanacaktır.

İşlem sonucunda YDE ile aynı isimde nokta dosyası oluşacaktır. Bu dosyayı ekrana yükleyiniz ve hesaplanmış noktaları gözlemleyiniz.

 

 

 

 

  • No labels