Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1 Ön Bilgiler

Icon

Kavşaklar, iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi ve ayrılması ile oluşan ortak alanlardır. Bu alanlar, aynı düzlemde olursa buna eşdüzey veya hemzemin, farklı düzlemlerde olursa alt-üst geçitli veya köprülü kavşaklar adını alır. Kavşaklar, kara yolunun önemli bir unsurudur. Bunun nedeni, yolun performansı, güvenlik, hız, işletme maliyeti ve kapasite gibi özelliklerin kavşakların tasarımına bağlı olarak değişiyor olmasıdır.

Kavşağa giren ve çıkan noktalardan birbirlerine doğru ayrı ayrı yaklaşıldığında, kollardaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı noktaların birleştirilmesi ile oluşan bölge kavşak alanını oluşturur. Bir yolun kavsak ile birlesen kısmına kavsak ayağı veya kavsak kolu denmektedir.

Kavşak elemanlarını aşağıdaki şekilden inceleyebilirsiniz.

 

 

Netpro 7 ile Kavşak Çözümleri

Icon

Netpro 7 ile kavşak çözümleri Kavşak Editörü ile yapılabilmektedir. Kavşak editörü ile farklı yönlü trafik akımlarının yüzeyleri (örneğin ANAYOL.PLX ve TALİYOL.PLX) ve istenen *.KTB dosyaları arasında (örneğin, KOL1.KTB) kot taşımalarını gerçekleştirebilirsiniz. Kot taşıma işlemi sonucunda ise aşağıdaki üç adet veriyi otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunlar;

  1. Kavşak kolu dever tanımları (Serbest Dever Tanımları işlemi ile oluşturulan ve Tip Kesit Editörü üzerinde yüzeyler tanımlanırken kullanılan D01, D02 vb. kodlar otomatik olarak belirlenmiş olur.)  
  2. Kavşak kolu rakortman tanımları (Rakortman Tanımları işlemi ile oluşturulan ve Tip Kesit Editörü'nde yüzey genişlikleri tanımlanırken kullanılan R01, R02 vb. kodlar otomatik olarak belirlenmiş olur.) 
  3. Kavşak kolu düşey güzergâh tanımıdır. (Kavşak kollarına ait kırmızı kot (EKS), otomatik olarak tanımlanmış olur.)

Bu veriler ile kavşak kolların düşey tanımları düzenlenebilir, platform tanımları oluşturularak kavşak kollarının kesitleri de tanımlanmış olur.

Netpro 7 ile kavşak çözümleri için işlem adımlarına ait genel iş akışına sol taraftaki ekran görüntüsünden ulaşabilirsiniz.

Kavşak Plan Çizimleri Hakkında

Icon

Kavşak çözümlerindeki en önemli konu, kavşak planlarının oluşturulmasıdır. Mevcutta kullanılan belli başlı tipte kavşak çeşitlerinin plan çizimlerine Kavşak Editörü’ nden ulaşılabilir. İstenirse bu kavşak tiplerinden tercih edilen bir tanesi kavşak bölgesine yerleştirilerek çalışmalara bu aşamadan da devam edilebilir.

Kavşak Çözümü Öncesi Oluşturulması Gereken Dosyalar

Icon

Kavşak çözümü, kot taşıma, aplikasyon planı gibi işlemlerin yapıldığı Kavşak Editörü işlemine geçilmeden önce, tüm kavşak planların çizilmiş, tasarımının yapılmış,  kesişen karayollarının (Anayol ve Tali yolların) Güzergahları ve yüzey tanımlarının oluşturulmuş olması gerekmektedir.

 

 

 

  • No labels