Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Kavşak çözümünde, kavşak planları üzerinde detay hatların tanımlanması gerekir. Bu detay hatları, güzergahlar üzerindeki önemli yerlerin çizilmesi ve bu çizgilerin yardımıyla istenilen km.de enkesit alınması, ana ve tali yol genişliklerinin (rakortman tanımları) tip kesit editörü'nde otomatik olarak tanımlanabilmesi, kot taşıma işleminin yapılacağı noktaların belirlenmesini sağlar. Bu işlemler Netcad 7 ile gelen Otomatik Yakala seçeneği ile kolaylıkla yapılabilir.

Icon

Otomatik Yakalama modu açık olduğunda; nokta, son nokta, uygulama noktası, kesişim, en yakın obje ve objeye dik seçenekleri otomatik olarak kullanılabilir. Bu yakalama araçlarını açıp kapatmanıza gerek kalmaz.

Anayol Detaylarının Belirlenmesi

Icon

1. Katman yöneticisinden @DETAY adında yeni bir ana tabaka ve DETAY_ANAYOL adında alt tabaka oluşturunuz.

2. Çiz / Çizgi Çiz işlemine giriniz.Otomatik Yakala modunu aktif hale getiriniz.

3. Sağ taraftaki şekilde olduğu gibi çizgileri sayısallaştırınız. (Bu detaylar, ana yol güzergahının sağ tarafındaki rakortman tanımlarında kullanılacaktır.)

Kavşak Burnunun Güzergahlar Üzerindeki Detay Çizgilerinin Oluşturulması

Icon

4. DETAY_KAVŞAKBURNU adından yeni bir tabaka oluşturunuz.

5. Çiz / Çizgi Çiz işlemine giriniz.Otomatik Yakala modunu aktif hale getiriniz.

6. 2 ve 1 nolu adaların kavşak burnunu referans alarak sağ taraftaki şekilde olduğu gibi çizgileri sayısallaştırınız. (Bu detaylar, enkesit alımlarında kullanılacaktır.)

Diğer Detayların Oluşturulması

Icon

1. DETAY_KAVŞAKBURNU adından yeni bir tabaka oluşturunuz.

2. Çiz / Çizgi Çiz işlemine giriniz.Otomatik Yakala modunu aktif hale getiriniz.

3. Sağ taraftaki şekilde olduğu gibi çizgileri sayısallaştırınız. (Bu detaylar, hem enkesit alımların, hem de anayol yüzey tanımlarındaki refüj çizgilerinin belirlenmesi için kullanılacaktır.)

 

 

  • No labels