Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Proje sürecimizdeki Anayol ve taliyola ait kırmızı kotların belirlenmesi amacıyla profiller alınacaktır. Projemizde eşdüzey kavşak kullandığımıza göre Anayol ile Taliyolun kesiştiği kırmızı kot değeri aynı olmalıdır.Tanımlamış olduğumuz Anayolun kırmızı kotundan faydalanarak Tali yolun kırmızı kotunun başlangıç değerini bulabiliriz.Bunun için Anayol ve Taliyolun kesiştiği nokta kullanılır. 

Anayol Profilinin Alınması ve Kırmızı Kotun Belirlenmesi

Icon

1. Netpro / Profil / Profil Çizimi işlemine giriniz.

2. Çizim sekmesi altında fare sağ tuş ile açılan menüden Enkesit Dosyası Ekle işlemine girerek ANAYOL_ARAZI.KSE dosyasını seçiniz.

3. Tamam butonu ile işlemi bitirerek profilinizi grafik ekrana yerleştiriniz.

4. Netpro / Düşey Tanım Editörü işlemine giriniz ve ANAYOL.KTB dosyasını seçiniz.

5.Düşey Editörü penceresinde ++  butonuna basınız.Ekran üzerinde DUSEY_SOME tabakasında bulunan düşey some noktalarını kullanarak DS1 ve DS2 noktalarını gösteriniz . Fare sağ tuş ile açılan Güzergah Çizimi işlemine girerek belirlediğiniz kırmızı kotunuzu ekrana çizdiriniz

Taliyol Kırmızı Kot Değerlerinin Hesaplanması

Icon

Projemizde Eşdüzey kavşak kullandığımıza göre Ana yol ile Tali yolun kesiştiği kırmızı kot değeri aynı olmalıdır.Tanımlamış olduğumuz Anayolun kırmızı kotundan faydalanarak Taliyolun kırmızı kotunun başlangıç değerini bulabiliriz. Bunun için Ana yol ve Tali Yolun kesiştiği nokta kullanılır.  Anayol ve Taliyol güzergahlarının kesiştiği noktanın kırmızı kotunu bulmak için;

1. Netpro/Araçlar/Kilometre<>Koordinat işlemine giriniz. ... butonundan ANAYOL.KTB dosyasının seçiniz.

2. Nokta Oku sekmesine tıklayınız. otomatik yakala modu ile Anayol ve Taliyolun kesiştiği noktayı seçiniz. Okunana noktanın Z değerinin 1520. 87151 olduğunu gözlemleyiniz.

Talin yolu kırmızı kotu, başlangıç kot değerinden itibaren mesafe boyunca ana yolun deverine bağlı olarak değişecektir.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yakalama modları kullanılarak taliyolun ana yol içersinde kalan güzergah uzunluğu ölçülür. Bu uzunluğun 10.71 m.olduğu gözlenir. Bulunan uzunluk değeriyle anayolun deveri çarpılır. (10.75 x 0.2=2.15). Böylece Taliyola ait kırmızı hattın başlangıcından 10.75 m. sonraki kot değeri (1520.87151– 2.15 = 1518.72151 ) hesaplanmış olur.

5. Netpro / Düşey Tanım Editörü işlemine giriniz. TALIYOL.KTB dosyasını seçiniz.

6. + butonuna basarak ekrana gelen Düşey Some penceresinde Kilometre sekmesine : 2.15 ve Kot sekmesine 1518.72151 yazınız.Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

7. + butonuna 2.somenin bilgilerini girmek için tekrar giriniz. Kilometre sekmesine; 30.75 Kot sekmesine; 1518.312151 yazınız.

Araçların Kavşağı güvenle geçebilmesi için sürücülerin diğer kollardan gelen taşıtları görebilmesi gerekmektedir. Böylece diğer taşıtla çarpışmaması için durabilmesi veya hızını ayarlayabilmesi gerekir. Bu nedenle kavşak köşelerinde üçgen görüş alanı sağlanır. Kavşaklarda gerekli olan bu yanal görüşün sağlanması amacıyla oluşturulan üçgen görüş alanının boyutları; Anayol ve Tali yodaki tasarım hızı ve Kavşak Trafik kontrol tipine bağlı olarak değişir. Bir yönden gelen aracın (Ana Yol) diğer yönden gelen aracı emniyetli bir şekilde görebilmesi için gerekli minimum üçgen görüş alanı kenarı 20 m. Olmalıdır. Bu nedenle ana yol ile tali yolun kesiştiği noktanın 10.75m. (4.işlem adımı) sonrasından  itibaren 20 m. boyunca aynı eğimde gidebilmesi aşağıdaki hesaplamalar yapılmalıdır;

-   20 x 0.02(Aliynmandaki sabit çatı eğimi) = 0.4 m.

- 1520.87151 – 0.4 = 1518.72151 ‘dir. Bu kot değeri Taliyolun başlangıcından itibaren 10.75+ 20 m.= 30.75. metrededir. 

3. Netpro / Profil / Profil Çizimi işlemine giriniz.

4. Çizim sekmesi altında fare sağ tuş ile açılan menüden Enkesit Dosyası Ekle işlemine girerek TALIYOL_ARAZI.KSE dosyasını seçiniz.

 

Taliyol Profilinin Alınması ve Kırmızı Kotun Belirlenmesi

Icon

 

  • No labels