Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yazıya Kot Noktaları Üret

Icon

Yer kotu yazılarına kot noktaları üretilmesi. Microstation dan gelen 123.12 kot yazılarının '.' sına kot noktası atar. Uyarılar : Ekranda sadece yerkotu açık bırakılır TIN isimlitabakaya kotlu noktalar uretilir.

Makroyu indirmek için: YAZIYA_KOT_NOKTALARI_URET_SADECEYAZI.NVB

YaziyaKotNoktalariUret(yeni).nvb