Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obje Listesi

Özet

Icon

Objeler veritabanındaki tablo ve viewların Netigma'daki karşılığıdır. Obje listesi aracılığıyla Netigma uygulamasının metaverisinin büyük kısmı oluşturulur.

 

 • Kolon listesi aracılığıyla kolon özellikleri, ayarları yapılır.
 • Herhangi bir obje için
  • Form
  • Sorgu
  • Rapor tanımları bu ekran aracılığıyla yapılır.
 • Obje bazında yetki rolleri belirlenebilir.
 • Objenin dahil olduğu 
  • Modül
  • Süreç tanımı yapılabilir.

 

Bu sayfada obje listesi anlatılmaktadır.

İçerik

Icon

Obje Listesi Ekranı

Obje Listesi ekranının

 • Sol tarafında veritabanında tanımlı olan tüm objelerin listesi bulunur. Obje listesinin alt kısmında objelerle ilgili 6 genel işlem yer almaktadır.
 • Sağ tarafında, sol taraftaki listeden seçillmiş olan objeyle alakalı yapılabilecek tüm işlemlerin ve tanımların kısayolu bulunur.

 

objelistesi_ekran

 

Obje Listesi İşlemleri

 

 Dökümantasyon

Dokümantasyon

 

Dokümantasyon butonuna tıklandığında Netigma projesinin dökümantasyonu ekrana gelir.

Bu dokümantasyon, obje bazında

 • Sorgu detaylarını
 • Form detaylarını
 • Rapor bilgilerini
 • İlişkileri içerir.

 

 

 Yeni Obje Eklemek

Obje Ekle

 

Yeni bir obje eklemek için Nesne Ekle butonu kullanılır. Butona tıklandığında

 1. Nesne Ekle penceresi açılır.
 2. Penceredeki Adı ve Gösterim Adı alanlarına bilgi girişi yapılır.
 3. Kaydet butonuna tıklandığında nesne tanımı yapılmış olur.

Icon

Eklenen yeni objenin veritabanında bulunması gerekir. Veritabanında yoksa veritabanına da eklenmesi gerekir. Aksi takdirde bu objeyle işlem yapmak mümkün olmayacaktır.

 Nesne Sırası

Nesne Sırası

 

Obje listesindeki nesnelerin sırası bu buton kullanılarak değiştirilebilir. Nesne sırası butonuna tıklandığında

 1. Nesne Sırası penceresi açılır.
 2. Sırası değiştirilecek nesne seçilir ve alt üst oklar ile yeri değiştirilir.
 3. Kaydet butonuna basılarak yeni yeri sabitlenir.

 Ayarlar

Ayarlar

 1. Varsayılan Veri Görüntüleyiciler

 

Icon

Bütün objelerin sorgu sonuç görünümünü aynı görünüme ayarlamak için kullanılır. En üst sıraya çıkarılan görünüm global default ayar olarak tanımlanmış olur.

 Başlık Formatı

Başlık Formatı

 

Icon
 • Başlık Formatı, objeye ait bilgi kartlarının sekme başlığını dinamik yapmayı sağlar.
 • Başlık formatı {F@kolonadı} olarak yazıldığında yani, Objeye ait kolon bilgisi ile tanımlama yapıldığında, sekme başlığı "ilgili kolonun içerdiği veri" olarak düzenlenmiş olur.

Örneğin; aşağıdaki görüntüde, Başlık Formatı mahalle adını temsil eden kolon olarak tanımlanmıştır. Böylelikle, Mahalle Bilgi Kartı sekmesi mahalle adıyla (SAHİL) isimlendirilmiş olarak ekrana gelmektedir.

 • Ayrıca başlık formatı yapılan objenin bilgi kartında yan sekmeler varsa bu sekmelerin başlığı da tanımlanan kolonun verisi olarak gelir.

 

 Varsayılan Süreç

Varsayılan Süreç

 

Varsayılan süreç alanına obje için tanımlanmış sürecin adı girilir. Sürecin adı, sistemde tanımlandığı gibi, birebir girilmelidir.

Örneğin: Obje için tanımlanmış sürecin adı giris_onay_islemleri ise Varsayılan Süreç alanına Giriş Onay İşlemleri yazıldığında, beklenen eşleşme gerçekleşmeyecektir. giris_onay_islemleri yazmak gerekmektedir.

 Yazma Kriteri

Yazma Kriteri

Icon

Yazma kriteri alanına obje için tanımlanmış yazma kriteri girilir. Obje yazılırken kriterin sonucuna göre işlem yapılır.

 

 

 Temel Tanımlamalar

Temel Tanımlamalar

 

Icon

Obje ile ilgili en temel bilgilerdir. Bunlar:

 • Adı: Nesnenin benzersiz adını ifade eder.
 • Açıklama : Nesne ile ilgili açıklama metni bu alana yazılır.
 • Gösterim adı: Nesnenin meta düzenleme bölümlerinde, menülerde vb. görüntülenen adını ifade eder.

 

 

 • No labels