Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETHYDRO Proje Uygulamaları

Tanım

Icon
Nethydro ile proje uygulamaları; Havzaların Modellenerek, farklı yağış frekanslarındaki taşkın debilerinin ve taşkın analizlerinin tüm aşamaları ile hesaplanması süreçlerini kapsar.  Havza ve taşkın hidrolojisi konusunda temel kurallar ve teorik bilgiler, sayısal arazi modeli işlemleri,  havzaların ve su yollarının D8 akım modeli ve diğer gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, yağışların alansal dağılımları, yağış analizleri, farklı birim hidrograf yöntemleri ile taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini içermektedir.

Hedef Grup

Icon

Bu uygulama, havzaların modellenmesi, taşkın debi hesapları ve taşkın analizleri ile ilişkili proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, kamu kurumları, Meteoroloji, Hidrojeoloji, Jeoloji, Çevre, Ziraat ve İnşaat mühendisleri, yöneticiler, teknikerler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

Icon

Bu eğitim tamamlandığında;

 • Proje sahasında havza ve taşkın analizleri için girdi olarak kullanılacak proje altlık verilerini oluşturabilecek, sayısal yükseklik modelini üretme ve düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Proje sahasındaki havzaları ve su yollarını D8 akım modeline göre GIS yapısında modelleyebilecek,
 • Havzalar ve su yollarına ilişkin hidrolojik ve geometrik özelliklere göre GIS yapısında tematik haritalar hazırlayabilecek, etiketler üretebilecek,
 • Akış kollarındaki harmonik eğim hesaplamalarını gerçekleştirebilecek ve su yollarının profillerini alabilecek,
 • Seçilen mansap noktasını besleyen havzaları tespit ederek, gölet / baraj vb. yapıların yer tespitini ve su bütçesini hesaplayabilecek,
 • Meteoroloji İstasyon Noktaları (DMİ) İle yağışların alansal dağılımlarını hesaplayabilecek, 
 • Yağışların 6 farklı olasılık tipindeki extrem dağılımlarını otomatik olarak hesaplayarak yağış analizlerini gerçekleştirebilecek, 
 • Farklı birim hidrograflara göre pik debiler hesaplanarak, farklı yağış frekanslarında taşkın debi hesapları gerçekleştirilebilecek.
 • Farklı yıllardaki taşkın debilerine göre taşkın enkesitlerini oluşturarak, taşkın analizlerini gerçekleştirebilecek,
 • Proje çıktılarını tamamen kurum standartlarında oluşturabilecek,
 • Ürettiği havza ve taşkın projelerini Google Earth'e online olarak aktarabilecek.

Konular

Icon