Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Hakkında Ön Bilgilendirme

Icon

H29-A1 & H29-A4 paftalarını kapsayan ve Ankara - Bala bölgesinde bulunan proje sahasında, modellenmesi istenen havzanın mansap noktası bellidir. Bu mansap noktasını besleyen havzaların tespiti yapılarak, DMİ'de kayıtlı ve 2014 yılı yağış verilerini de içeren 351 adet istasyon üzerinden, istenen tüm yağış frekanslarında yağış analizleri ve taşkın debi hesapları yapılacaktır.

Yeni Proje Dosyasının ve Altlık Verilerin Eklenmesi

Icon
 1. Proje / Yeni işlemi ile Havza sekmesi altında yer alan HAVZA_ANALİZİ.NCZ dosyasını seçiniz. Icon

Nethydro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tam uyumlu projeler üretmenizi sağlar. Bu anlamda hazır şablonun eklenmesi ile gerekli olan tabloların, Referanslar bölümü altına yüklenmiş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Proje sürecinde üretilen tüm veriler öznitelik bilgileri ile bu tablolara aktarılacaktır.

 

2. Proje / Özellikler / Proje Özellikleri / Projeksiyon seçeneği ile projeksiyon tanımını aşağıdaki gibi yapınız.

  1. Projeksiyon: UTM 6
  2. Datum: ED50
  3. Dilim No: 36


3. Ekle / Dosya Ekle işlemi ile veri klasörünün içerisindeki BALA_MODEL.NCZ dosyasını projeye ekleyiniz. Eklenen dosyada çalışma sahasına ait; (ÜÇGEN MODEL tabakasında) sayısal arazi modelinin ve havzası bulunmak istenen noktanın olduğunu gözlemleyiniz.

Icon

Çalışma sahasına ait sayısal arazi verileri, raster veya vektör yapıda olabilir. Tüm raster sayısal veri formatlarından veya CAD ortamındaki verilerden kolaylıkla sayısal arazi verisi oluşturularak havzalar modellenebilir. Bu işlemler için buradan (question) detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Icon

Çalışma sahasına ait altlık verilerin yüklenmesi sonrasında çeşitli topoğrafik (yükseklik, eğim, bakı vb.) analizler de yapabilirsiniz.

Ek olarak projeye ilişkin mansap noktasının koordinatlarının ve paftasının bilinmediği durumlarda Netcad 7 ana modül işlemlerini kullanabilirsiniz. İlgili işlemler için buradan (question) faydalanabilirsiniz.

Seçilen Noktayı Besleyen Havzaların Modellenmesi

Icon
 1. Havza Bul / Noktaya Göre Havza Bul (1) işlemine giriniz. Piksel büyüklüğünü (2) 10m.olarak tanımlayınız. Ekranda gözlenen MANSAP_NOKTASI (3) noktasını seçiniz. 2. 2. Ekrana gelen Eşik Değerleri penceresinde havza ve alt havza büyüklüklerini tanımlayınız. Otomatik olarak gelen havza piksel sayısını 17782, alt havza piksel sayısına ise 2000 yazınız. 

  Icon

  Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak ANAHAVZA, HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır.

 3. Aşağıdaki ekran resimlerinden havzalara ve akış kollarına ait sonuç verilerine ulaşabilirsiniz. Bu tablolarda modellenen havzalara ve drenaj ağlarına ait tüm öznitelik bilgileri şablon yapıda gelen tablolara aktarılacaktır. 4. Referanslardan ANAHAVZA tablosuna fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz. 


Yağış Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

Icon
 1. Taşkın Debi Hesabı / Meteoroloji İstasyon Noktalarını Üret işlemine giriniz. 

  1. İşlem sonucunda meteoroloji istasyon noktaları projenize eklenecektir. İstasyonları aşağıdaki şekilde olduğu gibi ekran üzerinden daha görünür hale getirebilirsiniz. Bu işlem için buradan bilgi alabilirsiniz.  2. Taşkın Debi Hesabı / Yağış Alanları işlemine giriniz. Açılan şerit menüdedeki hızlı erişim araç çubuğunda (aşağıdaki resimdeki 1 nolu işlem gibi) Ayar butonuna tıklayınız. Açılan pencereden sadece METEOROLOJIISTASYON tablosunu (resimdeki 2 nolu madde gibi) seçiniz. Residmeki 3 nolu maddede olduğu gibi Alan seçeneğini seçiniz. Grafik ekranda aşağıdaki gibi kullanılmak istenen istasyonları çevreleyen bir alan çiziniz. İşlemi fare sağ tuş ile bitiriniz. Ardından oluşacak thiessen alanlarının sınırlarını belirtecek bir alan daha seçiniz.

  1. Icon

   İşlem sonucunda Havzaya etki eden istasyonların Çamlıdere, Güvem ev Kızılcahamam istasyonları olduğu gözlenmektedir. Ancak istendiğiniz gibi bu alanları editleyebilirsiniz. Grafik ekrandan seçilen istasyonlara göre thiessen alanları oluşacaktır. İstenirse tüm istasyon verileri de Tümünü Seç işlemi ile seçilebilir.

 3. Taşkın Debi Hesabı / Yağış Analizi işlemine giriniz. Havzaya etki eden istasyonları kapsayacak şekilde bir alan çiziniz. Fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz. 

  1. KIZILCAHAMAM istasyonunu seçiniz. Fare sağ tuş / Tümünü Seç işlemi ile her yıla ait yağış değerlerini aktif hale getiriniz. Bu işlemi ÇAMLIDERE ve GÜVEM istasyonları için de yapınız.
  2. Tüm İstasyonların Yağışlarını Hesapla işlemini tıklayarak dağılım analizlerini yapınız. Tamam butonu ile işlemi bitiriniz. İşlem sonucu otomatik olarak raporlanır.


Icon

İstasyonlar için farklı dağılım tiplerine göre sonuçlar bulunur, en uygun dağılım tipi simirnov-kolomogorov analizi ile hesaplanır. örneğin Kızılcahamam istasyonu için en uygun dağılım tipi olarak Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) olarak belirlenmiştir. İstenirse farklı bir dağılım tipi seçilebilir.

Icon
 1. Taşkın Debi Hesabı butonuna tıklayınız. Birim hidrograf yöntemi olarak Mockus hidrografını seçiniz. Havza Katsayısı olarak 0.208 değerini yazınız. Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.2. Ekrandan havza alanını seçebilmek için, fare imlecini havza sınırı üzerine getirip, kalvyeden boşluk (space) tuşuna basınız. Açılan menüden taşkın debisini hesaplamak istediğiniz havzayı seçiniz.

 • Otomati Hesapla (DSİ) butonuna tıklayınız.

 

 • Hesap Parametreleri penceresinde T saat süresini 2 sa., MF:1.13 olarak seçiniz.

 

 • PLV değeri için ... butonuna basınız. Havzaya en yakın istasyonların, uzaklığa göre sıralanarak, farklı frekanslardaki PLV değerleri ile birlikte editörde açıldığını gözlemleyiniz. En yakın istasyon olan Kızılcahamam istasyonunun 120 dakikalık değerini (0.68) seçiniz.

 • İşlem sonucunda otomatik olarak açılan raporlardan harmonik eğim, yağış analizleri, YADK katsayısı ve farklı yağış frekanslarındaki debi sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
 • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

 • No labels