Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İrtifak Hakkı

Icon

Parseller üzerinden geçen irtifakları çizmek için kullanılır. Oluşturulan irtifak alanları “IRTIFAK” tabakasına atılır.

Icon

Veri tabanı ile (IK) çalışıldığında irtifak bilgileri girilebilir. İrtifakın geçtiği parsel numarası otomatik gelecektir.

Icon

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde İrtfak geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut irtifak geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Icon

Veri tabanı olmadığı (IK) durumlarda irtifak bilgileri girişi yapılamaz. Çıkan dialogdan sadece irtifak numarası ya da adı girilir.

 

 
  • No labels