Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Kilitleme İşlemi

Açıklama

Icon

Veri Kilitleme İşlemi, bir düğme/bağlantı vb bir arabirime tıklanması ile ilgili verinin değiştirilmemesini sağlayan bir işlem/aksiyon türüdür. İşlem tipindeki, veri kaynağı(datasource) görüntüleme editörü vb yerlerde kullanılabilir.

İşlem Özellikleri

Icon

Tanımlanan özelliği yoktur.

Kilitlenmek istenen objenin veritabanı tablosunda data_lock (Bool) alanı olmak zorundadır.

Kilitlenmek istenen objenin veritabanı tablosunda data_lock_time(datetime) alanı bulunduğu durumda bu alana kilitleme zamanı yazılacaktır.

 

Ekran Görünümü