Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirdiğimde bu bilgiler nerede saklanır?

Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirmeniz durumunda ilgili menüler C:\Netcad7 dizini içerisinde bulunan Nc32_USR.INI dosyası içerisinde saklanır.

Format öncesinde veya kurulumlarınızı kaldırmadan önce ilgili dosyayı saklamanız durumunda, yeni Netcad kurulumu içerisine bu dosyayı kopyalayarak özelleştirmiş olduğunuz menülerinizin gelmesini sağlayabilirsiniz.