Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Alanları Nasıl Düzenlenir?

Icon
Bu bölümde Objelere ait Veri Alanları (sütunlar) tanımlamaları yapılmaktadır. Veri alanları üzerinde görünüm, veri giriş metodu, validasyon gibi pek çok tanımlama yapılabilmektedir.
 • Obje genel tanımlar penceresinde en üst alanda bulunan kolon tanımları alanında (…) ifadesi seçilir.

 • Üyeler alanında İller objesinin veritabanından gelen tablo kolonları görüntülenir.

 

Icon

Aşağıda tanımlanacak kolonlara ilişkin veri tipleri ve editör özellikleri örnektir. Veri tiplerinde kullanılacak editör özellikleri için bir zorunluluk bulunmayacaktır. (Örnek: varchar veri tipinde olan bir alan mutlaka metin kutusu olmalıdır gibi bir şart yoktur.)

Kolon işlemleri ile ilgili detaylı özellikleri öğrenmek için tıklayınız.

 iladi (varchar/string/character v.b.) kolonunun temel özelliklerini tanımlama
 • iladi kolonunun görüntü adı değiştirilir.


 

 • Kolonun istatistik özellikler alanından grup alanı işaretlenir. Bu işlem ile il adı içinde geçecek sorgular için istatistik raporlama özelliği aktif olacaktır.

 • Kolon özellikleri kaydedilir.
 iladi (varchar/string/character v.b.) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama
 • iladi (varchar/string/character v.b.) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama:
  • Kolonun form editör özellikleri açılır.
  • Form editor kolon seçimi string , varchar veri tipinde olan alanlar için default Metin kutusu olarak gelir.
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge left (sol) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İl Genel Bilgileri)

  • Validasyon özellikleri alanı açılır
  • Etkin kutucuğu işaretlenir ve hata mesajı alanına "Bu alan boş geçilemez" şeklinde uyarı mesajı yazılır.

 

 iladi (varchar/string/character v.b.) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama
 • iladi (varchar/string/character v.b.) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama:
  • Kolonun sorgulama editör özellikleri açılır.
  • Sorgulama editor kolon seçimi string alanlar için default Metin Kutusu olarak gelir.
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge left (sol) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İl Genel Bilgileri) iladi (varchar/string/character v.b.)kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama
 • iladi (varchar/string/character v.b.)kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama:
 • ilAdi (string,character,varchar v.b.) kolonunun görüntüleme özellikleri alanı açılır ve bu alan varsayılan olarak ayarlanır.


 Alan (real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama
 • Alan (real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama:
  • Kolonun Form editör özellikleri açılır.
  • Form editör kolon seçimi ondalık alanlar için Küsuratlı Sayı Girişi olarak seçilir.
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge right(sağ) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İl Sayısal Bilgileri) Alan (real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama
 • Alan (real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama:
  • Kolonun Sorgulama editör özellikleri açılır.
  • Sorgulama editör kolon seçimi ondalık alanlar için Küsuratlı Sayı Girişi olarak seçilir.
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge right(sağ) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İl Sayısal Bilgileri)

 

 Alan (real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama
 •  Alan (real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama:
  • alan(real/double/float/numeric/decimal v.b.) kolonunun görüntüleme özellikleri alanı açılır ve bu alan varsayılan olarak ayarlanır.

 alan kolonunun temel özelliklerini tanımlama
 •  alan kolonunun görüntü ismi değiştirilir: Örnek Alan (m2)

  • Grid altı gösteriminden sum(toplam) işlemi seçilir.

İstatistik rapor özelliklerinde , küme fonksiyonu alanından ise sum(toplam) özelliği seçilir ve kolon özellikleri kaydedilir.

 Poly (geometry) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama

Poly (geometry) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama:

Icon
Geometry veri tipine sahip kolonlar spatial nitelik taşır. Netigma, Netgis Server ile entegre edildiğinde web tabanlı harita özelliklerini Netigma sorgu, form ve raporlarında kullanmak mümkün olur. Senaryoda netgisserver harita v.b. ayarlar yok ise Poly kolon özellikleri tanımlanmayacaktır.
  • Kolonun Form editör özellikleri açılır.
  • Form editör kolon seçimi geometry alanlar için Koordinat editörü seçilir.
  • SRID ve geometry türleri belirtilir. Bu demo örneğinde il objesi 4326(coğrafi wgs 84) srid koduna sahiptir. Geometry tipi: polygon(alan) olarak belirtilmelidir.

  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge left(sol kısım) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İl Konum)

 Poly (geometry) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama
 •  Poly (geometry) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama:

 

  • Kolonun Sorgulama editör özellikleri açılır.
  • Sorgulama editör kolon seçimi geometry tipi alanlar için geometry olarak seçilir.
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge bottom(alt kısım) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İl Konum)
 Poly (geometry) kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama
 • Poly (geometry) kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama:
  • poly(geometry) kolonunun görüntüleme özellikleri alanı açılır ve bu alandan Harita özelliği seçilir.
 poly kolonu genel ayarları

 

 • poly kolonunun görüntü ismi değiştirilir: Örn: Harita'dan Seç
 • Kolon kaydedilir.
 ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama

 
ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama:

 • Obje Listesinden İlce seçilir ve obje kolon özelliklerine girilir.
 • Obje kolon özelliklerinde ilce_adi kolonu seçilir.
 • Kolonun form editör özellikleri açılır.
 • Form editor kolon seçimi Yazılı Açılır Liste olarak seçilir. 
 • Lookup alanından kendine lookup kutucuğu aktif yapılır.

 

Icon
Lookup özelliği ile ilçe kolonu kendi içinde açılır liste özelliği kazanacaktır. Açılır Liste editörleri lookup özelliği aktif olacak şekilde kullanılmalıdır.

 

 

  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge left (sol) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İlçe Genel Bilgileri)


 ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama
 • ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama:
  • Kolonun Sorgulama editör özellikleri açılır.
  • Sorgulama editör kolon seçimi Yazılı Açılır Liste olarak seçilir. 
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge left(sol) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İlçe Genel Bilgileri)


 

 ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama

 
ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun görüntü editör özelliklerini tanımlama:

 • ilce_adi(string/character/varchar.) kolonunun görüntüleme özellikleri alanı açılır ve bu alan varsayılan olarak ayarlanır.
 ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun diğer özelliklerini tanımlama

 
ilceler objesinde ilce_adi (varchar/string/character v.b.) kolonunun diğer özelliklerini tanımlama:

 • ilce_adi kolonunun görüntü ismi değiştirilir: Örn: İlçe Adı
 • Kolonun istatistik özellikler alanından grup alanı işaretlenir. Bu işlem ile ilçe adı içinde geçecek sorgular için istatistik raporlama özelliği aktif olacaktır.
 • Kolon işlemleri kaydedilir.
 ilceler objesinde tipi(integer) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama
 •  ilceler objesinde tipi(integer) kolonunun form editör özelliklerini tanımlama:
  • Kolonun form editör özellikleri açılır.
  • Form editor kolon seçimi Yazılı Açılır Liste olarak seçilir. 
  • Lookup alanından;
   • tablo adı:kod_ilce_tip seçilir.
   • Değer Kolon Adı:objectid seçilir.
   • Görüntülenen Kolon Adı: tip seçilir.
   • Sıralama kolon adı: objectid seçilir.

  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan yeri ve başlık adı belirtilir. Hedef bölge left (sol) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İlçe Genel Bilgileri)
 ilceler objesinde tipi(integer) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama

ilceler objesinde tipi(integer) kolonunun sorgu editör özelliklerini tanımlama:

  • Kolonun Sorgulama editör özellikleri açılır.
  • Sorgulama editör kolon seçimi Yazılı Açılır Liste olarak seçilir. 
  • Grup alanı özelliklerinden kolonun sayfada bulunacağı alan ve başlık belirtilir. Hedef bölge left(sol) seçilir, 
  • Yazı alanına kolonun grup başlığı yazılır. (Örn. İlçe Genel Bilgileri)
  • tip(integer) kolonunun görüntüleme özellikleri alanı açılır ve bu alan lookup olarak ayarlanır.

 ilceler objesinde tipi(integer) kolonunun diğer özelliklerini tanımlama

 
ilceler objesinde tipi(integer) kolonunun diğer özelliklerini tanımlama:

 • tip kolonunun görüntü ismi değiştirilir: Örn: İlçe Tipi
 • Kolonun istatistik özellikler alanından grup alanı işaretlenir. Bu işlem ile İlçe tipi içinde geçecek sorgular için istatistik raporlama özelliği aktif olacaktır.
 • Kolon işlemleri kaydedilir.

Sanal Kolon İşlemleri

Icon

Netigma içinde veri kolonları haricinde link işlem, sql macro ve sql dışı macro kolon tipleri tanımlanabilir. Bu örnekte İl objesi için link işlem ve sql macro örneği verilmiştir.

İşlem kavramı ile ilgili detaylı anlatımlara portal yardım sayfamızdan erişebilirsiniz.

 Bilgi Kartı İşlemi Tanımlama

 

 • Bilgi Kartı İşlemi Tanımlama:
  • il objesinin kolon özelliklerine girilir.
  • Ekle işlemi seçilir.

  • Açılan pencerede type alanından link seçilir, Link kolon ismi ve görüntü ismi girilerek ekleme işlemi yapılır.
  • Eklenen link kolonunun görüntüleme editör özelliklerinden Link seçimi yapılır.
  • Görüntüleme editörü link seçimi sonrasında aktif olacaktır.
  • Aktif olan alanda "Açıklama" alanına İl Bilgi Kartı, "Metin" alanına İl Bilgi Kartı yazılır.
  • "Listede göster" seçeneği işaretlenir

 

  • İşlem alanından Bilgi Formu Linki işlemi seçilir.

 

  • İşlem özelliklerinden 
   • Bilgi Formu alanından linke eklenecek bilgi formunun adı seçilir. (İl Bilgi Formu)
   • Hedef alanından bilgi formunun açılacağı yer seçilir.
   • URL parametreleri alanından parametre girişi yapılabilir.

 

  • Bilgi Kartı işlemi Obje sorgu özelliklerinde gösterilen sorgu sonucu koleksiyonu kriterlerine eklenebilir.

 

 Harita İşlemi Tanımlama

 

 • Harita İşlemi Tanımlama:
  • il objesinin kolon özelliklerinden ekle işlemi seçilir.
  • Tip alanından link seçilir.
  • Adı alanına ilharita yazılır.
  • Gösterim adına ise Harita yazılır.
   .
  • Eklenen link kolonunun görüntüleme editör özelliklerinden Link seçimi yapılır.
  • Görüntüleme editörü link seçimi sonrasında aktif olacaktır.
  • Aktif olan alanda "Açıklama" alanına Harita, "Metin" alanına Harita yazılır.
  • "Listede göster" seçeneği işaretlenir.
  • İşlem alanından Harita seçimi yapılır.
  • Target alanına ise işlemin açacağı sayfanın hedef alanı yazılır. Örnek tab:harita, windows:,_parent v.b.
 
 • Harita işlemi Obje sorgu özelliklerinde gösterildiği gibi sorgu koleksiyonu kriterlerine eklenebilir.
 Sql Makro Kolonu Tanımlama

 

 • Sql Makro Kolonu Tanımlama
 • Örnek 1: Alan\1000 (km2)
  • il objesinin kolon özelliklerinden ekle işlemi seçilir.
  • Tip alanından SQL Macro Sanal Kolonu seçilir.
  • Adı alanına alan_km2 yazılır.
  • Görüntü adına ise Alan (km2) yazılır
  • Kolonun veri tipi double seçilir. (sql makro alan sonucu oluşacak kolon ondalık değer döndürecektir)
  • Sql makro alanına {T@iller.alan}/1000 yazılır. 

 

Icon
 • Sql Makro alanında T@OBJE_ADI.KOLON_ADI ile işlem yapabilirsiniz
 • {T@ILLER.ALAN}/{T@ILLER.NUFUS} sql makrosu yazıldığında ILLER objesinin ALAN verisini NUFUS verisine bölüp sonucu bu kolona getirecektir.
 • Sql Makro alanında, projede kullanılan veritabanı türüne özel sql cümlecikleri yazabilir, veritabanı fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Sql makro kullanımında dikkat edilmesi gereken bir konu; özellikle taşınabilir projelerde, kullanmakta olduğunuz veritabanı türü dışındaki veritabanı türleri için de sql makro tanımları yapmanızdır.
  Örneğin; Ortak Sql Makro alanına "MONTH( {T@yapi_ruhsati.yr_onay_trh })" şeklinde bir sql makro ifadesi yazdınız. Bu ifadenin ms sql server, access ve oracle veritabanı türleri için de geçerli ancak postgre için geçerli olmadığını varsayarsak; özel sql makrolar alanından postgre için "DATE_PART('Month',  {T@yapi_ruhsati.yr_onay_trh })::text" tanımını yapmak doğru olacaktır.
  • ALAN veritabanındaki ALAN verisini kolona getirecektir.
  • Select 1--> veritabanından cümleciğin sonucunu getirecektir.
  • convert(datetime, '23.10.2016', 104) --> veritabanındaki convert fonksiyonu kullanarak sonucu getirecektir

 • Örnek 2: Mantıksal Operatörler Kullanma

  Yukarıdaki örnekte kolon ve sabit değerler ile aritmetik işlemi yaparak makro sonucu değerler elde edilmesi gösterildi. Makro kolonlarında aritmetik operatörler dışında mantıksal operatörler de kullanılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu oluşturulacak makronun kullanılmakta olan veritabanının sql syntaxına uygun olması gerekmesidir.
  Veritabanında DataTime tipinde DogumTarihi isimli bir kolonumuz olduğunu varsayalım. Sorgu sonucunda 18 yaşından küçük olan kayıtları çocuk 18 yaşından büyükleri de yetişkin diye gösterecek olalaım. Bu durumda şöyle bir sql makrosu işimizi görecektir;CASE WHEN DateDiff(YEAR, {T@GEOMAHALLE.KURULUSTARIHI}, GETDATE()) <= 12 THEN 'Çocuk' WHEN DateDiff(YEAR, {T@GEOMAHALLE.KURULUSTARIHI}, GETDATE()) > 12 THEN 'Yetişkin' END

  • Form editör özelliklerinde view editör görünümünde kullan seçilir.
  • Görüntüleme editör özelliklerinden varsayılan seçilir.
  • Sorgulama editör özelliklerinden küsuratlı sayı giriş özelliği seçilir.

 

  • "Alan Km2" sql makro kolonu Obje form özelliklerinde gösterildiği gibi form kolonlarına eklenebilir.
  • Alan km2 sql makro kolonu Obje sorgu özelliklerinde sorgu kriterleri ve sorgu sonucu koleksiyonu kriterlerine eklenebilir.