Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad açılırken "Arayüz Düzenleniyor" aşamasından sonra ilerlemiyor.

Icon

Netcad açılış penceresi "Arayüz Düzenleniyor" aşamasından sonra devam etmiyor ise aşağıdaki işlem adımlarını uygulayabilirsiniz.

İşlem Adımları

Icon
  • Denetim Masası altında bulunan Bölge ve Dil Ayarları penceresinde Ek Ayarlar butonu seçilir.
  • Ek Ayarlar penceresindeki Ondalık Simgesi nokta (.) olarak değiştirilir.
  • Değişiklikler tamamlanarak Netcad yeniden çalıştırılır.

Icon

Netcad 5.2 GIS açılış penceresinde, "cnvapp32.dll" yüklenirken ilerleme olmuyorsa aşağıdaki işlem adımını uygulayabilirsiniz.

cnvapp32.dll

Icon
  • Netcad'inizi Windows Görev Yöneticisi'nden kapatınız.
  • "Windows / Çalıştır" (Win + R) penceresine aşağıdaki satırda yer alan kodu yapıştırarak "Tamam" butonuna tıklayınız.
  • REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f
  • Netcad'inizi tekrar çalıştırınız.