Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan ve Profil Alınması

Icon

1. İşlemler/Otomatik Numaralandır işlemine giriniz.


Profil listesinde projenin durumuna göre bazı sanat yapılarını silmiş, bazılarını eklemiş ya da değiştirmiş olabilirsiniz. Buradaki numaralandırma ardışık olmayabilir.

Açılan penceredeki bilgileri kontrol ettikten sonra Tamam butonu tıklayınız ve numaraların yenilendiğini gözlemleyiniz.

Icon


Hesap ve isale profillerini üretirken sıralamanın nasıl olacağını (kilometre açısından) belirlemek için Ara Hat Grup editörüne geçip gruplandırmayı yapmak gerekir. 


2. İşlemler/ Ara Hat Grup Editörünü işlemine giriniz.

Burada birinci hattı ve ikinci hattın borularını bir grup olarak seçiniz.Kalan Hatlar bölümünden ağaç yapısına uygun şekilde hatların numaraları seçilip + butonuna tıklayınız. Sonra tuşuna tıklayınız. Birinci grubun elde edilmiş olduğunu gözlemleyiniz.Kalan diğer numaraları seçip aynı işlem adımlarını uygulayınız. İkinci grubu da elde ediniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

3. Çizim/ Hesap Profili işlemine giriniz. Yatay ve düşey ölçek, yazı boyu, gerekirse profil alt boşluğu ve kırma yüksekliğini ayarlayınız. Yazı boyunu 1/1000 lik ölçeğe göre ayarlayınız.

Digitler sekmesinde hesap profili alt satırlarında üretilecek değerlerin hane sayılarını ayarlayınız.Extra sekmesinde de profil alt satılarında yer alan seçenekleri aktif hale getiriniz.

Tamam butonuna tıklandığında antet dosyasını seçildikten sonra hesap profilinin üretildiğini gözlemleyiniz.

4. Çizim/ İsale Profili Plan Paftası Üret komutunu seçiniz. Gelen pencerede gerekli bilgileri kontrol ediniz. İsale profili altına gelecek vaziyet planını hazırlamak için yapılan ara işlemdir. Önce vaziyet planını içeren dosya aktif hale getirilmelidir. 


Özellikle Düşey yükseklik bilgisi çok önemlidir. Burada uygun eğeri kullanmak gerekir. Amaç profil üzerindeki noktalar ile vaziyet planındaki noktaları eşleştirmektir, yani paralelliği sağlamaktır. Aksi halde profildeki nokta vaziyet planında 5-6 nokta ilerde veya geride olacaktır. 
Örnek uygulama için 50 değerini giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız. Yapılan işlemler sonucunda İsale profilinin plan paftasının üretildiğini gözlemleyiniz. 

5. Çizim\İsale Profili komutunu seçiniz. Yatay, düşey ölçek, yazı boyu, profil alt boşluğu (gerekiyorsa değer giriniz), kırma yüksekliği bilgilerini giriniz.


Extra sekmesinde pafta boyut bilgileri ve Digitler sekmesinde isale profili alt satırlarında üretilecek değerlerin hane sayılarını projeye göre ayarlayınız. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Yapılan işlemler sonucunda İsale profilinin çizildiğini gözlemleyiniz. 


6. Çizim\Prensip Çizimi işlemine giriniz. Yapı boyu ve blok boyunu giriniz. Prensip çizimi çözülen hattı ve üzerindeki sanat yapılarını gösterme işlemidir.


Tamam butonuna tıklayıp prensip çizimini ekranda boş bir yere yerleştiriniz.

7. Çizim\Vaziyet Planı işlemine giriniz. Yazı boyu ve blok boyu katsayısını giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Yapılan işlemler sonucunda vaziyet planın çizildiğini gözlemleyiniz. 


8. Çizim\Diğer Çizimler işlemine giriniz. Üretilmesini istediğiniz bilgileri seçiniz. Bu bilgiler çizili hat üzerine ve üretmiş olduğunuz vaziyet planı üzerine de ekleyebilirsiniz.Hat numaraları, kilometre bilgileri, kazık numaraları ve boru eğim ve cinslerinin çizildiğini gözlemleyiniz. 

 

 

 

  • No labels