Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şebeke Kontrollerinin Yapılması

Icon

1. Raporlar / Kontrol / Sistem Basınç ve Hız Kontrolü işlemine giriniz.

Açılan uyarı penceresinde, hidrolik parametreleri karşılayamayan boruların listelendiğini gözlemleyiniz.

Icon

Yukarıdaki uyarıda alınan statik basınç iletisi nedeniyle örnek proje sürecinde 106 noktaya basınç kırıcı vana eklenecektir.

Icon

2. Çizim \ BKV işlemine giriniz. Kullanılmak istenen oranı yazınız. 

2. Hat yakalama seçeneği açıkken, BKV sanat yapısını 106 nolu düğüm üzerine yerleştiriniz. Yeni bir sanat yapısı eklendiği için Açık Şebeke Çözümünü tekrar yaptırınız.

 

Boru listesinin bulunduğu pencerede, istenen boru üzerine sağ tuş ile tıklanarak boru özellikleri değiştirilebilir. İstenirse borulara çoklu atamalar yapılabilir. 

BKV eklenmesi, boru bilgilerinin değiştirilmesi vb. işlemler sonrasında açık şebeke çözümü yeniden yapılır.

  • No labels