Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan Çizimlerinin Alınması

Icon

1. İşlemler / Çizim Parametreleri işlemine giriniz. Yazı boyu kısmına 2, Şebeke blok boyutları kısmına 2, Düğüm dairesi uzaklığına 10, Mesafe digit sayısına 3, Kot yazısı digit sayısına 3, LJ yazısı digit sayısına 2 değerlerini giriniz.

Diğer sekmesinde, İnşaat planında dirsekleri çiz ve düğümlerde kot yaz seçeneğini işaretleyiniz seçeneklerini işaretleyiniz. Tamam tuşuna basarak işlemi sonlandırınız.

Verilen çizim parametreleri sonrasında plan çizimleri sırasıyla alınabilir.

2. Raporlar\Hesap Planı işlemine girerek raporu üretiniz. Ekranda uygun gördüğünüz yere yerleştiriniz.

3. Raporlar\Taslak Planı işlemine girerek raporu üretiniz. Ekranda uygun gördüğünüz yere yerleştiriniz.

4. Raporlar\İnşaat Planı işlemine girerek raporu üretiniz. Ekranda uygun gördüğünüz yere yerleştiriniz.


 

  • No labels