Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hidrolik Hesap Tablolarının Alınması

Icon

1. Raporlar/Hesap Tablosu işlemine giriniz.

Açılan Şebeke Bilgileri penceresi Tamam butonu ile kapatılarak rapor ekranda istenen noktaya fare sol tuş ile bırakılabilir.

 

  • No labels