Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Profil Çizimi

Icon

1. Raporlar/Profil işlemine giriniz. Profil işlemi ile şebeke çözümlerine ilişkin profil çıktıları alınabilmektedir.

2. Seçilen Borular Penceresi profili alınacak boruların kullanıcı tanımlı olarak ekrandan seçilebilmesini sağlamaktadır.

Açılan profil ayarları penceresi içerisinden genel, digitler, extra ve plan paftala sekmelerinde profil özelleştirilebilir.

Ekranda, profili alınması istenen boruların seçimi yapıldıktan sonra, profil çıktısı ekranda uygun bulunan noktaya yerleştirilir.

 

 

  • No labels