Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeolojik Katı Modelleme Proje Uygulamaları 

Tanım

Icon
Jeolojik Katı Modelleme Uygulamaları, projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

 

Hedef Grup

Icon

Bu uygulama, madenciliğe ait proje üreten tüm yer bilimlerine ilişkin sektörlere yöneliktir. Maden, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri ve madene ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin yerbilimleri bölüm öğrencileri ve akademisyenleri yöneliktir.

Hedefler

Icon
 • Sondajlara ait veri girişi yapabilecek ve raporları mevzuatlara uygun yapıda alabilecek,
 • Sayısal arazi modelini arazi noktalarından oluşturabilecek,
 • Jeolojik yapı unsurlarını yüzeylere uygulayarak modelleme yapabilecek,
 • Üç boyutlu jeolojik katı ve blok modelleme yaparak görselleştirebilecek,
 • Katı ve blok model üzerinde istenilen parametre değerlerine göre tematik haritalar hazırlayabilecek,
 • Kaynak ve rezerv kestirim hesaplamalarını jeoistatiksel yöntemlerle hazırlayarak raporlama yapabilecek,
 • Yeraltı ve yerüstü ocak modelleme projelerini kurum standartlarında, mevzuatlar ve yenilenen ‘5177 Sayılı Maden Kanunu’na uygun yapıda oluşturabilecek,
 • Yeraltı ve yerüstü ocak modelleme işlemlerini kullanıcı tanımlı parametreler doğrultusunda veya otomatik yapabilecek,
 • Yerüstü ocak tasarımında şev, rampa, yol, pasa harmanı, yapı, patlatma vb. elemanların kullanıcı tanımlı ya da otomatik oluşturulması sağlanabilecek,
 • Yeraltı ve yerüstü ocak tasarımında oluşacak çevresel etki değerlendirme raporlamalarını hazırlayabilecek,
 • Yeraltı ocak tasarımında galeri, havalandırma, tesisat vb. elemanları kullanıcı tanımlı ya da otomatik oluşturulması sağlanabilecektir.