Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.1 Proje Verilerinin Oluşturulması

Icon

Proje Verilerinin Oluşturulması

NETPRO/Mine ile proje oluşturabilmek için sondaj verilerine ait 4 adet veri tablosunun en az aşağıdaki kolonlarla mevcut olması gerekmektedir;

Sondaj; sondaj no, derinlik, X, Y, Z
Açı; sondaj no, derinlik, başlangıç, bitiş, doğrultu, eğim
Litoloji; sondaj no, başlangıç, bitiş, litoloji
Ham Örneklem; sondaj no, başlangıç, bitiş, numune değerleri (kalori, tenör, ısıl değer, kül, nem, vs.)

Bahsedilen veri tablolarının proje dosyası içerisine aktarılabilmesi için excel (*.csv) formatında kaydedilmiş olması gerekmektedir. *.csv formatında veri kaydetmek için aşağıdaki yöntem izlenebilir.

1. Sondaj Veri Tablosu


 2. Açı Veri Tablosu

 3. Litoloji (Kaya Türü) Veri Tablosu

 4. Ham Örneklem(Kömür cevheri örneği) Veri Tablosu

  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels