Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.2 Proje Dosyası Oluşturulması

Icon

Proje Dosyasının Oluşturulması

1. NETPRO/Mine menüsü altındaki NETPRO/Mine butonuna tıklanarak 3 boyutlu NETPRO/Mine ekranının açılmasını sağlayınız.

 

2. Veri Kataloğu/NetproMine/Yeni işlemine girilir ve açılan pencerede proje dosyasının adı ve dizin bilgisi tanıtılarak işleme devam edilir.

 

3. Bu işlem sonucunda (*.MDB) uzantılı Access dosyası oluşacaktır. Sondajlara ait; koordinat, derinlik, açı, litoloji ve analiz değerleri gibi bilgiler bu dosya içerisinde tutulur. Netpro/Mine editöründe Veri Kataloğu altında standart ağaç yapısının geldiği gözlenir.

Icon

Yeni proje dosyasının oluşturulabilmesi için bilgisayara Access Database Engine 2007 kurulumunun yapılmış olması gerekmektedir. İlgili kurulum dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

4. Projeye aktarılacak olan ham örneklem değerlerine ait kolonların ve özniteliklerin tanımlanması gerekmektedir. Veri Kataloğu altında NetproMine/PROJE üzerinde sağ tuş ile Özellikler işlemine girilir. Özellikler penceresinde Öznitelikler sekmesinde projeye uygun ham örneklem dosyasında aktarımı yapılacak kolonlar tanımlanır.

Icon

Öznitelikler bölümünde analiz değerlerine ait kolonların eklenmemesi durumunda, ham örneklem.csv uzantılı dosyanın projeye okutulması sürecinde, analiz değerleri eşleştirilmek istendiğinde program tarafında karşılığı bulunmayacaktır. Dolayısıyla Ham Örneklem verileri projeye okutulmadan önce bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


    • Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels