Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.3 Veri Girişi ve Dosya Okuma İşlemleri

Icon

Veri Girişi ve Dosya Okuma İşlemleri

1. *.csv formatında hazırlanmış olan sondaj verilerinin proje dosyasına aktarımı için; *Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/Oku işlemine girilir.

Icon

Sondaj verilerinin okutulması sürecinde, ilk olarak okutulması gereken dosya Sondaj.csv dosyasıdır.

 

2.Oku penceresinde sondajlara ait açı, koordinat, eğim, litoloji vb. bilgileri içeren dosyalar sırasıyla tanıtılarak aktarım gerçekleştirilir. İlk olarak sondajlara ait; sondaj no, derinlik, X, Y, Z bilgilerinin bulunduğu dosya üç nokta butonu yardımıyla seçilir. Aktarım türü aktarımı yapılan dosyaya göre seçilmelidir. Sondaj bilgileri için aktarım türü Sondaj olarak seçilir. Kolon eşleme bölümünde, dosya ve eklenecek kolon eşleştirmeleri yapılır ve Ekle butonu yardımıyla tanımlama tamamlanır. Tüm kolon eşleştirmeleri tamamlandığında Uygula butonu ile veri aktarımı tamamlanır.

 

3.Dosya oku işlemi, diğer sondaj veri dosyaları (Litoloji, Açı, Ham Örneklem) içinde tekrarlanır ve aktarılan sondajların Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/Sondajlar altına eklendiği gözlenir.

  • Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels