Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.4 Sondajların Üç Boyutlu Gösterimi

Icon

Sondajların Üç Boyutlu Gösterimi ve Semboloji İşlemleri

1.Litolojilere renk ve desen tanımı

Veri Kataloğu altında listelenen sondajlara, litoloji bilgilerine göre renk tanımlaması yapılarak üç boyutlu ekranda litoloji geçişlerine göre renkli gözlenmesi sağlanabilir. Bunun için Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE üzerinde sağ tuş ile Özellikler işlemine girilir.

Özellikler işlemine giriş yapıldığında Litoloji Tanımları bölümünde, litoloji.csv dosyasından aktarımı yapılan, litoloji isimlerinin bulunduğu gözlenir. İstenilen litoloji tanımına renk ve renk desen seçimi yapılarak 3B ekranında renkli gözlenmesi sağlanabilir.

Icon

Litolojilere eklenmiş olan desen tanımları 3B ekranında gözlenmemektedir. Desen tanımları sadece sondaj log raporlarında görüntülenmektedir.


2.Sondaj Verilerine Çap ve Çözünürlük Değerlerinin Tanımlanması

Sondaj çapının üç boyutlu ekranda daha belirgin gözlenmesi için Uygulama Menüsü/ Genel Ayarlar işlemine girilir. Netpro/MINE Menüsü altında 3D Ayarları sekmesinde yer alan Sondaj Çapı ve Çözünürlüğü değerleri tanımlanır.

İşlem sonucunda aşağıdaki görselde belirtildiği gibi sondaj verilerine çap ve litoloji renkleri tanımlanmış olacaktır.

 

3.Sondaj Verilerine Etiket Ekleme

Icon

Sondaj eksenleri üzerinde gösterilmesi istenilen bilgilere Etiketler ile müdahale edilebilir. Veri Kataloğu/ Sondajlar/ Etiketler altında Sondaj No, Litoloji Adı, Litoloji Kot Değeri, Damar Adı olmak üzere 4 etiket standart olarak oluşturulmaktadır. 3B ekranında gösterilmek istenmeyen Etiketin yanındaki onay kutusu pasif duruma getirilerek kapatılabilir.

Standart etiketlerin dışında istenilen etiketlerin oluşturulabilmesi için Veri Kataloğu/ Sondajlar/ Etiketler üzerinde sağ tuş Etiket Ekle işlemine girilir.

Etiket yazısı karşısında bulunan üç nokta butonuna tıklanır.

Gelen Makro Oluştur penceresinde istenilen değerin üzerinde çift tiklanarak pencerenin üst kısmında yazıldırılması sağlanmalıdır. Örnek veride Hamörneklem değerlerinden Kalori seçilebilir.

Makro oluştur penceresinde bulunan Sayısal butonu ile sayı değerlerinde virgülden sonraki hanelerin (duyarlılıkların) yazdırılması sağlanabilir.

Makro oluştur penceresi Tamam butonu ile kapatılır. Etiket yazılarının görsel düzenlemeleri de yapılabilir. Örneğin Yazı rengi, Stili, boyutu gibi.

Etiket Özellikleri pencereside Tamam ile kapatıldığında tüm sondajlara istenilen etiketler 3D ekranına aktarılmış olacaktır.


4.Sondaj verilerinin düzenlenmesi

Aktarımı tamamlanmış sondajlara ait özellikleri görüntülemek için Sondajlar altında listelenen sondaj üzerinde sağ tuş Düzenle işlemi ile açılan pencereden Sondaj Bilgileri, Litoloji Kayıtları, Açı Kayıtları, Örnekleme Kayıtları, Ham Örnekleme Kayıtları ve Damar Kayıtları sekmeleri kullanılarak istenilen değişikler uygulanabilir. Güncelle butonu ile yapılan değişiklikler kayıt edilir.

Giriş Menüsü/ Obje Özellikleri işlemi ile de 3D ekranından sondaj seçimi yapılarak düzenleme yapılabilir.  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels